Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1986
Categories 1986
1986 m. 1 (21), 1986 m. 2 (19), 1986 m. 3 (19), 1986 m. 4 (23)
 

1. NAKTIES INTERLIUDAS 1986/1986 m. 1; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
Pranas Domšaitis    Peizažas. 1958-1965 NAKTIES INTERLIUDAS Kyla mėnulis Į medžio

2. MARITAINO LAIŠKAS 1986/1986 m. 1; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
"Yra aišku, kad teisingumo principai galioja mažoms, kaip ir didelėms valstybėms, Lietuvai, kaip ir

3. NAUJASIS LIETUVOS ROMANAS 1986/1986 m. 1; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
1. Vidutinių romanų perteklius Mūsų išeivijos literatūros mokslininkai, kritikai ir mėgėjai gana

4. PASTABOS IŠ PASIKALBĖJIMŲ SU DOMŠAIČIU AR APIE JĮ 1986/1986 m. 1; Autorius : ANTANAS MOTVYDAS
Kai pirmą kartą (1946 m. birželio mėnesį) susitikau su Pranu Domšaičiu, jis, sunkiai sirgdamas, mažai

5. GILĖS ĄŽUOLAS 1986/1986 m. 2; Autorius : Red
Kryžių kalnas (1981) Eilėraščių ciklas, skirtas kunigui ANTANUI MACKEVIČIUI (1828 - 1863 m. m.),

6. VYTAUTO MAŽELIO MENAS 1986/1986 m. 2; Autorius : L. A.
Šis Aidų numeris yra gausiai iliustruotas fotografo Vytauto Maželio mums žinomų asmenų portretais . Tuo

7. EILĖRAŠČIAI 1986/1986 m. 3; Autorius : VINCAS STONIS
NEMUNUI Iš "Kauno sonetų" Nemune, mano svajotas tiek kartų, Sveikinu tavo neramiąją srovę, —

8. LIETUVOS BALETAS 1986/1986 m. 3; Autorius : JURGIS ŽALKAUSKAS
JO 60 METŲ SUKAKČIAI 1925 — 1940 Lietuvos baletas gimė atsikūrusioje Lietuvos valstybėje, praūžus

9. GILĖS ĄŽUOLAS 1986/1986 m. 3; Autorius : Red
Eilėraščių ciklas, skirtas kunigui ANTANUI MACKEVIČIUI (1828 - 1863 m.), vienam iš sukilimo Lietuvoje

10. KRIKŠTO IŠVAKARĖMS 1986/1986 m. 4; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
EILĖRAŠČIO PRADŽIA Žodį, kaip ostiją, pakeliu Ir įdedu į burną. Tebūna jis mano Kūnas

11. JUANITA 1986/1986 m. 4; Autorius : JURGIS JANKUS
Mano vardas Juanita. Truputį keistas -, ar ne? Išgirdė tik vardą, daug kas pagalvoja, kad esu ispanė, o

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai