Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1987 3 nr.
 

1. PAREIŠKIMAS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KLAUSIMU 1987/3 nr.; Autorius : Red
Ryšium su Lietuvos krikšto 600 metų sukakties minėjimu išeivijoje pradėta akcija prašyti popiežių,

2. ČESLOVO MILOŠO "NEPASIEKIAMA ŽEMĖ" 1987/3 nr.; Autorius : Algis Račiūnas
Czeslaw Milosz: UNATTAINABLE EARTH. New York, Ecco Press, 1986. "Unattainable Earth" (Nepasiekiama

3. ANTANO VAIČIULAIČIO "VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS" 1987/3 nr.; Autorius : R. Šilbajoris
Antanas Vaičiulaitis, VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS. Čikaga, Ateities literatūros fondas, 1986. 130

4. BRADŪNO SUKAKTUVINĖ KNYGA 1987/3 nr.; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Nors krikštytojai dažnai naikindavo jiems keistus religinius simbolius, liaudis juos išlaikė,

Michigano universiteto Amerikoje leidžiamas metraštis "Crosscurrents" — "Kryžminės srovės" šiandien

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai