Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1989
Categories 1989
1 nr. (25), 2 nr. (26), 3 nr. (27), 4 nr. (24)
 

1. EILĖRAŠČIAI 1989/1 nr.; Autorius : Leonardas Andriekus
IŠSIILGAU TAVĘS Išsiilgau Tavęs, Kaip upė jūros. Plauksiu džiaugsmo srove, Nors be irklo ir

2. Jo peizažuose matai Lietuvą . . . 1989/1 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Dail. Viktoro Vizgirdos ilgo bei kūrybingo amžiaus jubiliejinėse pagerbtuvėse miela pasigėrėti jo

3. IR PASILIKO NENUVERTI 1989/1 nr.; Autorius : JURGIS JANKUS
Joe Anak tą vakarą pasijuto labiau pavargęs, negu kitais kartais, bet, antrą vertus, ir diena buvo

4. LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1989/1 nr.; Autorius : DR. KAZYS ĖRINGIS
Dr. Broniaus Povilaičio knygai iš spaudos išėjus Nūn savo dėmesį skiriame tauriam lietuviui,

5. ATSISVEIKINIMAS SU MYLYMĄJA 1989/1 nr.; Autorius : DR. JONAS BALYS
LIAUDIES DAINŲ TYRINĖJIMAI II Kaip aš išeisiu Į didę karę, Mergele, verksi tu manęs. Iš

6. KAI DIENOS IR NAKTYS DEGĖ 1989/2 nr.; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
(1944 — 1950) KELIAUNINKAI Einame. Važiuojame. Skubame tolyn. Pavargęs miestas spokso į mus

7. EILĖRAŠČIAI 1989/2 nr.; Autorius : EDITA NAZARAlTĖ
* Aš noriu išvažiuot Į Ispaniją Kur baltos žydros Ir auksinės spalvos Tarytum išdykusios

8. GAMTOS VAIDMUO VAIŽGANTO IR KRĖVĖS KŪRYBOJE 1989/2 nr.; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Bandant aptarti rašytojo kūrybą, kartais stengiamasi jj įsprausti į vieno ar kito literatūrinio

9. SENELIS IR KITTY 1989/2 nr.; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Iš romano Pradžioje man būna senelio gaila. Vėliau ant jo supykstu, nors tyliu. Ir jis tyli, lyg

10. EILĖRAŠČIAI 1989/3 nr.; Autorius : JULIJA ŠVABAITĖ
A. Kezio nuotrauka Artojo Krikštas Naujas Dievuli, ar iš tikro duosi man gerą metą, rudens

11. PIETŲ AMERIKOS MENAS LONDONO GALERIJOJE 1989/3 nr.; Autorius : J. Laikūnas
Įėjus į Hayvvood'o galeriją prie Temzės, Londone, žiūrovą pasitinka Mictlantecuntlis, actekų  

12. MANO SIELA LYG DŽIŪSTANTI DRUSKA 1989/4 nr.; Autorius : LIDIJA ŠIMKUTĖ
V. Ignas — Madona. Lino raižinys Atėjom į žemę kaip ženklai, atnešantys

13. KRISTUS KAIP ŠVENTAS JURGIS 1989/4 nr.; Autorius : KORNELIJUS PLATELIS
V. Maželio nuotr. KORNELIJUS PLATELIS Kornelijus Platelis yra Lietuvos jaunosios kartos poetas,

14. ŠVENTASIS NARVAS 1989/4 nr.; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
IŠTRAUKA IŠ DVIEJŲ VEIKSMŲ PJESĖS Šalyje, primenančioje Lietuvą, aštuntame dešimtmetyje,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai