Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1990
Categories 1990
1 (27), 2 (33), 3 (26), 4 (27)
 

1. ŠEŠTOJO MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO UŽDANGAI NUSILEIDUS 1990/1; Autorius : STASYS BAČKAITIS
Skrido jie per jūras, vandenynus, kontinentus ir kalnynus į Čikagą, į Šeštąjį Mokslo ir Kūrybos

2. Viktoras Petravičius ir jo kūryba 1990/1; Autorius : Algimantas Kezys
1906-1989 Viktoras Petravičius yra laikomas lietuvių dailės patriarchu, vienu iš pradininkų

3. Vytautas Landsbergis 1990/1; Autorius : Red.
Vytautas Landsbergis, Lietuvos respublikos prezidentas (žr. 75 p.) Nuotr. V.

4. JACKUI SONDAI ATMINTI 1990/1; Autorius : Aušra Jurašienė
Jackus Sonda - Sondeckis Čia noriu kelis žodžius tarti praeitais metais spalio 20 d. mirusio

5. Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis 1990/2; Autorius : Red.
Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis, JAV senatorių rekomenduotas Nobelio Taikos premijai. Nuotr.

6. Dailininkės pasisakymas 1990/2; Autorius : Aleksandra Kašubienė
Dailininkė Aleksandra Fledžinskaitė - Kašubienė kaip skulptorė - keramikė yra labiau žinoma

Iš parodos Esther M. Klein Meno galerijoje katalogo (Dėl daugybės angliškų terminų tekstas paliekamas

8. NEŽEMIŠKAS IR ŽEMIŠKAS 1990/2; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
Pal.  Jurgis  Matulaitis. Beatifikacijos portretas Arkivyskupo, Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO dvasinis

9. ISTORIKĄ VINCENTĄ LIULEVIČIŲ PRISIMENANT 1990/2; Autorius : Ignas Medžiukas
Vincentas Liulevičius Nuėjęs turiningo gyvenimo kelią, 1989 m. lapkričio 21 d. Čikagoje mirė

10. TAUTINĖS KULTŪROS RŪPESČIUOSE 1990/3; Autorius : K. SKRUPSKELIS
DR. JUOZO GIRNIAUS 75 METŲ AMŽIAUS SUKAKČIAI DR. JUOZAS GIRNIUS  Vytauto Maželio nuotrauka

11. NEŽEMIŠKAS IR ŽEMIŠKAS 1990/3; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
Arkivyskupo, Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO dvasinis medis — šaknys ir šakos Arkivyskupas Jurgis —

12. PER KULTŪRĄ Į ŽMOGŲ 1990/3; Autorius : ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS
DU KULTŪRINIAI ĮVYKIAI LIETUVOJE I.  KULTŪROS  KONGRESAS 1990 m. gegužės 18 - 20 dienomis Vilniuje

13. PRANAS NAUJOKAITIS — RAŠYTOJAS IR LITERATŪROS KRITIKAS 1990/3; Autorius : Anatolijus Kairys
Pranas Naujokaitis   Nuotr. V. Maželio Jau nuo seno įprasta prisiminti ir pagerbti savo

14. KAZYS BIZAUSKAS: BRANDOS METAI 1990/4; Autorius : PRANAS ZUNDĖ
Tėv. Pranciškus Bizauskas, Lietuvos pranciškonų atgaivintojas. Labai tikslus Pauliaus Jurkaus piešinys

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai