Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1990
Categories 1990
1 (27), 2 (33), 3 (26), 4 (27)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ŠEŠTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 1990/1; Autorius : Juozas Žygas
Simpoziumas buvo labai plačios apimties su daug renginių. Jis pradėtas meno parodos atidarymu lapkričio

2. ATGIMIMO ŠVIESA 1990/1; Autorius : Red.
LB Kultūros tarybos pirmininkės Dalios Kučėnienės žodis, VI-ajame Mokslo ir Kūrybos simpoziume

3. 1989 METŲ LAPKRIČIO SINOIKIJA LIETUVOJE 1990/1; Autorius : Kęstutis Trimakas
1989 m. lapkričio 11-19 d. Lietuvoje įvyko bažnytinės muzikos ir religijos filosofijos studijų dienos,

4. BALSINGO TENORO TAKAIS 1990/1; Autorius : A. Kučiūnas
Atsiminimų žiupsnis STASIO BARO 70-mečiui Lietuvos operos baritonas, vėliau dainavimo mokytojas Jonas

5. MŪSŲ BUITYJE 1990/1; Autorius : Red.
—    Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo tradicinė šventė — vasario 16-oji — šįmet pirmą

6. TĖVYNĖJE 1990/1; Autorius : Red.
Lietuva pasiskelbė nepriklausoma valstybe Vilniuje kovo 11 d. Štai Lietuvos Respublikos Aukščiausios

7. MILOŠAS APIE LIETUVĄ IR LENKIJĄ 1990/1; Autorius : J. Žemkalnis
Viena didžiųjų Amerikos leidyklų Harcourt - Brace - Jovanovich 1987 m. išleido knygą, ant kurios

8. PIRMIEJI METAI SU SOVIETAIS 1990/2; Autorius : M. J. Adomaitis
Okupacijos 50-mečiui 1940 birželio 15, šeštadienis. Iš ryto Lietuvos kariuomenės teisme paskelbtas

9. Premija 1990/2; Autorius : Red.
Dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos atminimui įsteigė stipendijų fondą. Stipendija yra kasmetinė

10. LIETUVA VIDURIO EUROPOS KONTEKSTE 1990/2; Autorius : J. Liepinis
Literatūros ir Meno savaitraštis 1988 - 1989 metais pergyveno kokybinę transformaciją — tapo ne tik

11. KATALIKYBĖ IR LIETUVIŲ TAUTINĖ SAVIMONĖ 1990/2; Autorius : Dalia Marija Stančienė
Atitrūkę nuo savo praeities, žmonės neturi jėgos ateičiai kurti, nes netenka šiai kūrybai medžiagos.

12. Žinia 1990/2; Autorius : Red.
Algimanto Gurecko, Lituanistikos tyrimo ir studijų Centro mokslinio bendradarbio, pastangomis, National

13. KOMUNISTINĖS IDEOLOGIJOS IR RELIGIJOS SANTYKIS LIETUVOJE 1990/2; Autorius : Gediminas Kirkilas
Dogmatiškas marksistinis ateizmas, nors ir buvo primestas Lietuvos komunistams, nors ir surado čia šiokių

14. JUBILIEJINIS DAINAVOS ANSAMBLIO KONCERTAS 1990/2; Autorius : Juozas Žygas
Lietuvių meno ansamblis Dainava šiemet mini 45 metų veiklos sukaktį. Jis susiorganizavo ir savo veiklą

15. LIETUVIŲ FONDO METINIS SUVAŽIAVIMAS 1990/2; Autorius : J. Žygas
Kasmet rengiamas fondo suvažiavimas, kuriame nariai supažindinami su jo veikla. Apžvelgiami atlikti darbai

16. NAUJAS LIETUVIŠKAS FILMAS NIUJORKE 1990/2; Autorius : J. L.
Leonidas Jacinevičius Nuotr. V. Maželio Prieš išleisdamos savo gaminius į rinką, didžiosios Amerikos

17. MŪSŲ BUITYJE 1990/2; Autorius : Red.
—    Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis JAV Senato uženio reikalų komiteto rekomenduojamas

18. TĖVYNĖJE 1990/2; Autorius : Red.
—    Sovietų Sąjungos Prezidentas M. Gorbačiovas į Lietuvą atvyko sausio mėn., išbuvo 3 dienas,

19. Skaitytojai rašo 1990/2; Autorius : A. Šmulkštys, M. D.
Dr. Mirga Girniuvienė šių metų Aidų Nr. 1 aptaria filosofiją kaip mokslą apie žmogų, nukrypdama nuo

20. MEILĖS ELIKSYRAS — PASIGĖRĖTINAS OPEROS PASTATYMAS 1990/3; Autorius : Juozas Žygas
Čikagos lietuvių opera savo veiklos 34-uosius metus paminėjo Geatano Donizetti dviejų veiksmų Meilės

21. VAKAR IR RYTOJ 1990/3; Autorius : Aleksandras Krasnovas
Jau treji metai Lietuvoje verda karštos politinės aistros, bet tokių įtemptų savaičių kaip praėjusi

22. Žinios 1990/3; Autorius : Red.
—Algirdas Brazausakas, Lietuvos vicepremjeras, liepos 20 - 30 d. lankėsi JAV. Vašingtone jis aplankė

23. MŪSŲ BUITYJE 1990/3; Autorius : Red.
—    Popiežius Jonas Paulius II liepos 1 dieną aplankė Šv. Kazimiero kolegiją Romoje ir

24. TĖVYNĖJE 1990/3; Autorius : Red.
—100 dienų moratoriumą birželio 29 d. patvirtino Lietuvos Respublikos Aukščiausioji taryba. Štai jo

25. LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS ČIKAGOJE 1990/4; Autorius : Algirdas Tupčiauskas
Čikagoje, Gage parko rajone, netoli nuo skrodžiančio visą didmiestį Western Bulvaro, šiek tiekį rytus

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai