Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1974
Categories 1974
1 sausis (16), 10 gruodis (24), 2 vasaris (16), 3 kovas (17), 4 balandis (16), 5 geguze (19), 6 birzelis (20), 7 rugsejis (19), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. POKALBIS SU PROF. ANTANU SALIU 1974/1 sausis; Autorius : Ostrauskas K.
Spausdinamas pokalbis yra velionio prof. Antano Salio dokumentinio filmo tekstas.Ilgoką laiką sirgęs,

2. Eilėraščiai 1974/1 sausis; Autorius : JUŠKAITIS JONAS
MĖLYNA ŽIBUTĖ APŠVIETĖ LIKIMĄVirš vandenyno gulbės kyla, Pro žemės taką dygų Atlėks jos

3. Agatė (ištrauka iš leidžiamo veikalo) 1974/1 sausis; Autorius : Orintaite Ptetronele
(Ištrauka iš NIDOS Londone leidžiamo veikalo"Ąžuolo želmuo")Magrė plepi, kaip suktuku pavirbinta

4. Poezija 1974/2 vasaris; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
RAMUSIS DŽIAUGSMASIVasara buvo gaisras.Dabar,po vasaros,liko tiktai rudens debesų nelinksmumas.Laukiu

5. Eilėraščiai 1974/3 kovas; Autorius : VLADĖ BUTKIENĖ
SU IŠEINANČIŲ ŽINGSNIAIS ATEINA SENATVĖPrinokusių varpų sunkiame bangavime, Džiūstančių lapų

6. PAKELĖJE 1974/3 kovas; Autorius : Aloyzas Baronas
Veteranų dienos parado metu pradėjo lyti. Mes trys, stebėję paradą nuo šaligatvio, sulindom į

7. Dailės darbai 1974/4 balandis; Autorius : Red.
P. Stauskas Kaunas S.Jusionis Senoji

8. SRAIGĖ 1974/4 balandis; Autorius : Francis Ponge
Priešingai išdagoms, kurios yra karštų pelenų viešnios, sraigės mėgsta drėgnų žemę. G o 0 n ,

9. Eilėraščiai 1974/5 geguze; Autorius : MEDARDAS BAVARSKAS
MAŽOS ŽVAIGŽDĖS MIRTISMano maža žvaigždė tarp milijardoDidžių dangaus žibintų

10. LIKIMO PAKIRSTAS TALENTAS — ALEKSANDRAS PILSUDSKIS (1836-1866) 1974/5 geguze; Autorius : POVILAS RĖKLAITIS
Jokiame biografijų rinkinyje: nei lietuvių, nei lenkų enciklopedijose, nei Thieme-Becker

11. V.Igno dailė 1974/5 geguze; Autorius : Vytautas Ignas
Zodiako ženklai -

12. LESINTOJAS IR KARVELIS 1974/5 geguze; Autorius : Petras Melnikas
Senam Kizeikai beriant trupinius karveliui, šone ant kito suolo sučežėjo kito pensininko laikraštis, o

13. Eilėraščiai 1974/5 geguze; Autorius : Zenta Tenisonaitė
CHIMERAKaip paslaptingas paukštis nerimas širdy suriko, įdiegdamas į sielą ilgesio dyglius. Ir pamatau

14. Eilėraščiai 1974/6 birzelis; Autorius : Kotryna Grigaitytė
DVIVEIDIS PAVASARISKleve kabina mandolinas Paaugėlių špokų būrys. Gaidas jiems išdalina Vyriausias

15. ŠVIESOS METŲ ŽENKLE 1974/7 rugsejis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
GINTARO MEDŽIAIKaip mes paguosim anuos medžius, Kurie iš skausmo gintaru verkė — Baltijos jūra

16. Leonardo Andriekaus poezija 1974/7 rugsejis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
(Jo šešiasdešimtųjų metinių proga)Skaityta Kennebunkporte rugpiūčio 24 literatūros vakare,

17. SAULĖ LEIDŽIASI 1974/7 rugsejis; Autorius : FRIEDRICH NIETZSCHE
SAULĖ LEIDŽIASI INebeilgai tu trokši, išdegusi širdie! Aš pažadą jaučiu ore:Iš nepažįstamų

18. BEIEŠKANT MENO TEORIJAI PAGRINDŲ 1974/7 rugsejis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Tęsinys iš birželio numerio3.Žmogus yra mąstanti ir laisva būtybė. Jo veiklą apsprendžia mintis ir

19. KRYŽIŲ KALNAS 1974/8 spalis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Ąžuolo kraujas varvėdams, Apšlakstė mano drabužį, Apšlakstė ir vainiką.Lietuvių liaudies

20. KULTŪRŲ SUJUNGIMAS 1974/8 spalis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
ŠLUOTAPasakų buvo daugel sudėta Ir buvo daugel dainų dainuota Ne apie kokią Marso planetą, Bet apie

21. Eilėraščiai 1974/8 spalis; Autorius : SESUO ONA MIKAILAITĖ
PAVASARISPasėgėrėm abu alyvų kvapu.Varnas ir aš svirduliuojam taku —pavasaris mums pagrūmoja

22. Eilėraščiai 1974/9 lapkritis; Autorius : LEONARDAS ŽITKEVIČIUS
PRASMĖ, KURIOS NESUPRANTUBe jokio rūpesčio prasmingo Klausiausi tilstančios giesmės. Nūnai prasmė į

23. Tikrovė Supermarkete 1974/9 lapkritis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
(Ištrauka iš romano, kurioje Rimas Karulis, sukrėstas keisto sapno, vėl atranda tikrovę

24. Eilėraščiai 1974/10 gruodis; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
VIENATVĖ 1.Mano namaspasiglemžė dangaus mėlyną slinktį-- --- --- ---- ----ir karščio spalvas, iš

25. Du dokumentai iš P. Klimo archyvo apie V. O. Milašių 1974/10 gruodis; Autorius : P. Klimas
Konfid Paryžius 1939.III.47401J. S.p. Urbšiui Už R MMilašiaus mirtisKovo 2 d. vakare 9 v. paskambino

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai