Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1973
Categories 1973
1 sausis (18), 10 gruodis (19), 2 vasaris (18), 3 kovas (18), 4 balandis (18), 5 geguze (22), 6 birzelis (18), 7 rugsejis (16), 8 spalis (17), 9 lapkritis (17)
 

1. 1972 metai 1973/1 sausis; Autorius : Red.
Lietuvoje 1972 metus išreiškė Romo Kalantos tragiškoji auka, kuri sužadino Kauno jaunimo demonstracijas,

2. Pasaulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso studijinės anketos duomenys 1973/5 geguze; Autorius : ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
ĮvadasBesiruošiant II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui, Akademinės Programos Komisijos pirmininkas

3. LIETUVOS AKTORIUS 1973/5 geguze; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Henriko Kačinsko 70 metų amžiaus ir 50 metų sceninio darbo sukaktį minintPrologas: Apie talentą ir

4. MYKOLAS VAITKUS 1973/6 birzelis; Autorius : Antanas Gustaitis
1883.X.27 - 1973.V.20Nesulėtinamai bėga laikas, nešdamas mus vis į naują rytojaus dieną, kuri gausina

5. Atsisveikinant su Jonu Aisčiu 1973/6 birzelis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Birželio tryliktą dieną, trečiadienį, pakirstas ilgos ir sunkios ligos, George Washington universiteto

6. LIETUVOS AKTORIUS 1973/6 birzelis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Henriko Kačinsko 70 metų amžiaus ir 50 metų sceninio darbo sukaktį minintTęsinys iš gegužės numerio

7. ALFONSO DARGIO DAILĖS KŪRYBA 1973/6 birzelis; Autorius : JURGIS JANKUS
Teisingai sako sena mūsų išmintis: iš akių ir iš minties. Taip atsitinka ne tik lietuviuose. Panašiai

8. Stasio Šimkaus "Pagirėnai" 1973/7 rugsejis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
Stasys Šimkus (1939 - 40 m., viena paskutinių nuotraukų)Lietuviškos operos istorijos parašteiKiek

9. Palydimieji žodžiai apie J. Aputį 1973/7 rugsejis; Autorius : K. K.
Pokario metu subrendusių lietuvių rašytojų gretose vieną iš pirmųjų vietų užima beletristas Juozas

10. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES IV SEIMAS 1973/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas St. Barzdukas atidaro PLB IV seimą. Šiame seime St. Barzdukas

11. Pokalbis su Vaclovu Sidzikausku 1973/8 spalis; Autorius : Vaclovas Sidzikauskas
1. Kaip iš dabartinės amžiaus perspektyvos atrodo jau nueitasis kelias?Į tą klausimą norėčiau

12. JONO NAUJALIO MUZIKINĖ VEIKLA IR KŪRYBA 1973/8 spalis; Autorius : KUN. LADAS BUDRECKAS
Muzika yra kažkas "dieviška" ir skirtinga nuo visų kitų meno rūšių. Figūrinio meno kūrėjai ima savo

13. ROMUI KALANTAI PRISIMINTI 1973/9 lapkritis; Autorius : Red.
Kino scenarijus, gautas iš Lietuvos Ilgai ir tyliai teka vanduo, plaukia ledo lytys. Tolumoje, už santakos,

14. SIMUI SUŽIEDĖLIUI 70 METŲ 1973/9 lapkritis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
Per 70 metų gyvenimo kelią žmogus jame įspaudžia žymes, liudijančias jo atliktus darbus, kūrybinius

15. "KAD NIEKAS MANĘS NEPASTEBĖTŲ" 1973/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Prof. Juozo Brazaičio 70 metų amžiaus sukaktis1Juozas Brazaitis yra dažnai ėmęsis apibūdinti nevieną

16. Vladas Pūtvis kaip tautos ideologas 1973/10 gruodis; Autorius : VAIDIEVUTIS A. MANTAUTAS
LKMA Suvažiavimo Darbų VII tome išspausdinta pro f. J. Ereto paskaita: "Dvi generacijos mūsų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai