Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1972
Categories 1972
1 sausis -vasaris (25), 3 kovas (22), 4 geguze (17), 5 birzelis (21), 6 rugsejis (17), 7 spalis (19), 8 lapkritis (20), 9 gruodis (25), balandis (15)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Prof. A. Maceinos Bažnyčios ir pasaulio 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Navickas J. L.
Kai po II Vatikano susirinkimo pasirodė filosofų Jacąues Maritaino ir Dietrich von Hildebrando veikalai

2. A. Kezio fotografijų knyga 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Daugėla K.
I fled Him down the nights and down the days — tai antraštė Algimanto Kezio, S. J., fotografijų knygos,

3. Angliška knyga apie šv. Kazimierą 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Liūtas Grinius
Amerikos lenkų knygų leidykla, kurios vadovu yra Sigmund H. Uminski, yra išleidusi keturias jo knygas, ir

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
RELATIONES STATUS DIOCESI-UM IN MAGNO DUCATU LITUANIAE. 1: DIOECESES VILNENSIS ET SA-MOGITIAE. Pluribus

5. L. Šimučio veikalas apie ALTą 1972/3 kovas; Autorius : Prutenis J.
Leonardas Šimutis. Amerikos Lietuvių Taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje, 1940 - 1970. Išleido

6. Istorija ir poezija (J. Jurginio knyga) 1972/3 kovas; Autorius : Skrupskelis K.
Juozo Jurginio veikale Istorija ir poezija (Vilnius 1969, 346 psl.) surinkta dvidešimt vienas straipsnis

7. A. Kuršaičio žodyno II-sis tomas 1972/3 kovas; Autorius : Klimas Antanas
Aleksandras Kuršaitis/Alexan-der Kurschat, LIETUVIŠKAI-VO-KIŠKAS ŽODYNAS/LITAUISCH-DEUTSCHES WOE RTE RB U

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/3 kovas; Autorius : Red.
Dr. Petras Jonikas: LIETUVIŲ BENDRINĖS RAŠOMOSIOS KALBOS KŪRIMASIS. Išleido Pedagoginis lituanistikos

9. LIETUVIŲ KALBOS STILISTIKA 1972/balandis; Autorius : Pranas Skardžius
Juozas Pikčilingis, sintautiškis, wienas iš dabartinių jaunųjų Lietuvos kalbininkų lituanistų

10. TRYS KNYGOS VAIKAMS 1972/balandis; Autorius : Gintarė Ivaškienė
Visos trys yra daugiau ar mažiau pasakų knygos. Vandos Frankienės-Vaitkevičienės "Užburtos kanklės"

11. Per grožį į Dievą 1972/balandis; Autorius : Z. Ramonas
Jei rašančiojo braižas grafologijos ekspertams jau daug pasako apie žmogaus charakterį, tai knyga dar

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/balandis; Autorius : Red.
LIETUVOS UNIVERSITETAS 1579 -1803 - 1922. Redagavo Pranas Čepėnas. Išleido Lietuvių Profesorių Draugija

13. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/4 geguze; Autorius : Red.
A GARLAND OF BUE. Lietuvių liaudies meilės ir vestuvių dainų rinkinys, kurį sudarė Kenneth Peacock.

14. SPALVINGAS LIETUVĖS MOTERS PORTRETAS 1972/4 geguze; Autorius : Titas Alga
Vienos rankos pirštų būtų per daug suskaičiuoti ne moterų rašytojų eg-zilyje parašytiems romanams,

15. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA 1972/4 geguze; Autorius : Vytautas Sirvydas
Peniai pasirodė dr. A. Kučo redaguota "Amerikos lietuvių istorija", kurią išleido J. Kapočiaus

16. IRMIJOS ZAKSO ANTIRELIGINIS "HUMANIZMAS" 1972/4 geguze; Autorius : K. Skrupskelis
Pernai Vilniuje išėjo Kauno Medicinos instituto filosofijos ir mokslinio komunizmo (!) katedros vedėjo

17. TAUTINIO ŠAUKLIO ODISĖJA 1972/5 birzelis; Autorius : Juozas Girnius
Tokia antrinė antraštė Juozo Ereto monografijos Kazys Pakštas (LKMA leidinys Romoje 1970.XVI + 372 psl.,

18. AUGUSTAITYTĖS - VAIČIŪNIENĖS "RŪPESTIS" 1972/5 birzelis; Autorius : Aug. R.
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė. RŪPESTIS. Išleido J. Kaivelio Prekybos Namai. Čikaga, 1970. 128 psl.J.

19. ŽODINIO KVARTETO PASIKLAUSIUS 1972/5 birzelis; Autorius : Ant. Gustaitis
Jau senokai prieš skaitytojo akinius guli atskleistas Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondo Čikagoj 1971

20. KNYGA APIE MARKSIZMĄ 1972/6 rugsejis; Autorius : Antanas Musteikis
Prof. V. Vardys Maskvoje prie Šv. Vosyliaus katedrosVytauto S. Vardžio, Oklahomos universiteto

21. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/6 rugsejis; Autorius : Red.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė Thomas Remeikis. Išleido

22. JUSTINO MARCINKEVIČIAUS "MINDAUGAS" 1972/7 spalis; Autorius : Vytas Palaiškis
Justinas Marcinkevičius — vienas talentingiausių ir plačiausiai skaitomų jaunosios kartos rašytojų

23. BEŽADŽIAI AIDAI GOŽIANČIUOSE ŠEŠĖLIUOSE 1972/7 spalis; Autorius : Titas Alga
". . . Be vidinio žmogaus pasaulio, be jo būties gelmių ir labirintinių pasąmonės požemių, žmogus

24. SABALIŪNO ĮNAŠAS LITERATŪRAI APIE LIETUVĄ ANGLŲ KALBA 1972/7 spalis; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
Leonas Sabaliūnas. LITHUANIA IN CRISIS: NATIONALISM TO COMMUNISM 1039-1940. Bloom-ington: University of

25. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/7 spalis; Autorius : Red.
Matas Raišupis: DABARTIES KANKINIAI. Lietuvos vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelias pirmojoje

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai