Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1971 2 vasaris
 

1. iš A. Baranausko draudžiamų eilėraščių 1971/2 vasaris; Autorius : Antanas Baranauskas
Ištraukos iš A. Baranausko "Kelionės Petaburkan", represuotos jo raštų leidinySUDIEV, LIETUVASudiev,

2. Kad tu, gude, nesulauktum 1971/2 vasaris; Autorius : Žlt.
Duodame "Kelionės Petaburkan" ištraukų, nors pažįstamų jau iš mokyklos suolo, viešai protestuodami

3. JANINA DEGUTYTE poezija 1971/2 vasaris; Autorius : JANINA DEGUTYTE
CUKRINĖS VARPINĖSToks baltas gruodžio miestas —Aukštos cukrinės varpinės,Langai su sidabro

4. J- DEGUTYTES IR J. VAIČIŪNAITĖS KŪRYBA 1971/2 vasaris; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Į dviejų poečių kūrybą pažvelgusLietuvos poetų pastangos išsivaduoti iš so­vietinio raugo ir

5. ANIUTA 1971/2 vasaris; Autorius : STANISLAW MACKIEWICZ
Studijos apie Dostojevskį fragmentas jo mirties 90 metų sukakties proga.Dostojevskis buvo didelis,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai