Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1971
Categories 1971
1 sausis (17), 10 gruodis (25), 2 vasaris (20), 3 kovas (23), 4 balandis (24), 5 geguze (23), 6 birzelis (27), 7 rugsejis (17), 8 spalis (19), 9 lapkritis (19)
 

1. PRIE LIETUVOS KARALIŲ BYLOS 1971/2 vasaris; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
Nuo to laiko, kai dr. Pr. V. Raulinaitis paskelbė "Drauge" 1962.VI.23 straipsnį, kur įrodinėjo, jog

2. ISTORINES TIESOS KLAUSIMU 1971/4 balandis; Autorius : JONAS RUGIS
Jonas Rugis (1901.II.4-1968.XI.24) savo profesija buvo chemijos inžinierius, bet turėjo ir platesnius

3. BALTASIS ERELIS - LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES GYNĖJAS PER II PASAULINI KARĄ 1971/5 geguze; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
II pasaulinio karo metu Didžioji trijulė — JAV, Didžioji Britanija ir Sovietų Sąjunga —

4. 1941 METŲ VYRIAUSYBES KELIAS 1971/6 birzelis; Autorius : Kazys Škirpa
Laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas pik. Kazys ŠkirpaKelias, kurį teko 1941 metų Laikinajai

5. Gyventi per mirtį 1971/6 birzelis; Autorius : Juozas Ambrazevičius
1941 birželio mėn. sukilėlių kapai Kauno kapinėseIš ministro pirmininko pareigas ėjusio Juozo

6. 1941 birželio sukilimas Kaune 1971/6 birzelis; Autorius : Pilypas Narutis
Straipsnio autorius Pilypas Narutis 1941 sukilimo metu (tuomet 21 metų studentas) buvo LAF vyr. štabo

7. Dostojevskine pravoslavijos imperija 1971/8 spalis; Autorius : PRANAS BUDRYS
1971-mieji yra Dostojevskio metai. Sausio 28 sukako 90 metų nuo jo mirties, gi spalio 30 senuoju

8. DR. JONE DEVEIKĖ IR JOS VEIKLA LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE 1971/8 spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Per paskutiniuosius du dešimtmečius Lietuvos istorikų eilės smarkiai praretėjo. Vienas po kito išmirė

9. LIETUVA IR ŽYDAI ISTORIJOS ŠVIESOJE 1971/10 gruodis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
I. Įvadas: trumpi metodiniai paaiškinimai. II. Žydai Lietuvos valstybėje iki jos padalinimų. III.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai