Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai B

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. Bendruomenės tikslus ir veiklą perkratant 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Trumpa Vincas
Dabartinė JAV LB centro valdyba: (pirmoje eilėje, iš kairės) J. Gaila, S. Jurskytė, V. Volertas, A. Zerr

2. BELGIJOS LIETUVIŲ SUNKI BŪKLĖ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Su 20.000 DP 1947 metais į Belgiją atvažiavo apie 2.500—3.000 lietuvių. Atidirbę dviejų metų

3. BALYS SRUOGA 1978/9 lapkritis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Gyvenimo ir kūrybos kelio bendrieji bruožaiIBalys Sruoga ateina iš vis augančio, vis labiau miglos

4. Birutė Pūkelevičiūtė 1962/4 balandis; Autorius : Red.
Birutė Pūkelevičiūtė, laimėjusi PLB Valdybos 1000 dol. premiją uš scenos veikalą "Aukso žąsis".

5. BERNARDAS BRAZDŽIONIS 1967/5 Gegužė; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Ar bereikia priminti, kad Bernardas Brazdžionis yra vienas žymiausių lietuvių poetų, kuris savo kūryba

6. BRAZDŽIONIS S'IMPOSE 1957/3 kovas; Autorius : JONAS AISTIS
Gal ką nustebins šis prancūziškas veiksmažodis, bet man, iš arti sekus Bernardo Brazdžionio poetinę

7. BALYS SRUOGA 1958/1 sausis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
(1896 — 1947) KELI KŪRYBOS BRUOŽAI* I Kaip daugiabriaunis kristalas, kuris, daugeliu paviršių

8. BERNARDO BRAZDŽIONIO LYRIKOS VERSMĖS 1987/4 nr.; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Tautoj, audroj, dainoj ieškokite manęs. Bernardas Brazdžionis — AMŽIŲ KELEIVIS Kai po ilgų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai