Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos C

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. C. V. OBCARSKO DEBIUTAS 1974/9 lapkritis; Autorius : Aug. B
Česlovas Valdemaras Obcarskas, uteniškis, dabar gyvenąs Anglijoj, su savo lyrika periodinėje spaudoje

Nenuilstamai keldamas balsą dėl mūsų tautą slegiančios neteisybės, K. Čibiras-Casimiro Verax yra

3. CASALS VALAIČIO NUOTRAUKOSE 1967/8 Spalis; Autorius : A. Kezys, S.J.
Pablo Casals Vyto Valaičio nuotraukoje CASALS, Vyto Valaičio nuotraukų knyga apie Pablo Casals.

4. CENTRINES EUROPOS ISTORIJA 1953/2 vasaris; Autorius : J. Jakštas.
O. Halecki: Borderland of Western Civilisation. A history of East Central Europe. The Ronald Press Co. New

5. CASCATA CRISTALINA 1954/9 lapkritis; Autorius : Bern. Brazdžionis
Venancijus Alisas: CASCATA CRISTALINA. Ketvirtoji lyrikos knyga. Sao Paulo. Išleido Bendrija,

6. CINZO TURTINGAS PASAULIS: "ŠVENTOJO PETRO ŠUNYNAS" 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Eduardo Cinzo naujasis romanas, "Šventojo Petro Šunynas" (Chicaga, Ateities literatūros fondas, 1984;

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai