Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1978 Letter: D
Categories 1978
1 sausis (13), 10 gruodis (17), 2 vasaris (8), 3 kovas (16), 4 balandis (18), 5 gegužė (19), 6 birželis (17), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (18), 9 lapkritis (20)
 

1. DABARTINĖ PADĖTIS MAŽOJOJ LIETUVOJ 1978/4 balandis; Autorius : Tomas Venclova
Dr. Jonas A. Stiklorius, Mažosios Lietuvos lietuvių organizacijų veikėjas ir kurį laiką buvęs VLIK-o

2. DU IŠ DAUGELIO ... 1978/4 balandis; Autorius : Administrator
Inž. J. Gimbutas ir gyd. K. AmbrozaitisBendriausia reikšme profesionalas tai "žmogus, pasirinkęs kokį

3. Dr. Jonas Žmuidzinas 1978/8 spalis; Autorius : Red.
Dr. Jonas Žmuidzinas,Lietuvos gen. konsulas Kanadai, šiemet sulaukęs 80 m. amžiaus.Jubiliatas gimė 1898

4. DĖL PAVARDĖS "VYDŪNAS" 1978/9 lapkritis; Autorius : Wilhelm Witte
Apie poeto pavardę "Vydūnas", jei neklystu, ligšiol spausdintu žodžiu tepasisakė vien, deja, mus per

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai