Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1957 Letter: D
Categories 1957
1 sausis (24), 10 gruodis (20), 2 vasaris (19), 3 kovas (24), 4 balandis (17), 5 gegužė (22), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (19), 9 lapkritis (13)
 

1. DRAMOS KONKURSAS 1957/1 sausis; Autorius : Red
JAV Lietuvių Bendruomenės clevelando apylinkė skelbia konkursą dramai parašyti. Konkursą organizuoja ir

2. DAILININKAS PAULIUS PUZINAS 1957/3 kovas; Autorius : P. Jurkus
Paulius Puzinas gimė Rygoje ir ten baigė mokslus. Į Latvijos meno mokyklą nepriklausomais laikais iš

3. DOSTOJEVSKIS SOVIETINIO LIETUVIO KRITIKO AKIMIS 1957/4 balandis; Autorius : Algirdas Vambra
Pereitais metais suėjo 75 metai nuo Dostojevskio mirties. Šios sukaktuvės buvo paminėtos ir

4. DAUKANTO KONTROVERSINIAI BRUOŽAI 1957/6 birželis; Autorius : JONAS MATUSAS
Rašysime apie kontroversinius arba abejotinus bruožus Simano Daukanto charakteryje. Pabrėžiame —

5. DAR APIE DEVYNBROLĖS INTERPRETACIJĄ 1957/7 rugsėjis; Autorius : Antanas Giedrius
Turime dvi ypatingas pasakas: Eglę — žalčių karalienę ir Devynbrolę. Abi tuodvi pasakos vaizduoja

6. DAILĖS PARODA ČIKAGOJE 1957/7 rugsėjis; Autorius : Paulius Jurkus
Čikagos dailės sluogsniai, turėdami gerą lietuvišką užnugarį rodo nemaža veiklumo. Turi jie ir savo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai