Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1982 Letter: D
Categories 1982
1 sausis-vasaris (23), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (20), 4 liepa-rugpjūtis (29), 5 rugsėjis-spalis (27), 6 lapkritis-gruodis (19)
 

1. DAIL KĘSTUČIO ZAPKAUS MENINIAI LAIMĖJIMAI 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Vaidotas Užupis
Jau dvidešimt metų tarptautiniuose dailės sluoksniuose garsėja Kęstutis Zapkus. Aukščiausią garbę

2. DEVINTŲJŲ POEZIJOS DIENŲ ĮSPŪDŽIAI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Juozas Prunskis
Kazys   Bradūnas   savo  eilėrašty "Amžių keleivis" skelbė: Aš iš

3. DVIGUBA MYKOLO BIRŽIŠKOS SUKAKTIS 1882.VII.24 — 1962.VIII.24 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Andrius Mironas
Mūsų literatūros istorikas, tautosakos tyrinėtojas, valstybininkas, profesorius, auklėtojas ir

4. DVI DIENOS PAS SANTVARĄ 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Jurgis Jankus
Malonus  Tėve   Leonardai, Lekiu beveik šimto kilometrų per valandą greitumu nuo

5. Dail. Povilo Puzino sukaktys 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : V. V.
Dail.Povilas Puzinas, vos sulaukęs 60 metų amžiaus, mirė New Yorke 1967 m. spalio m. 20 d. Praėjo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai