Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos D

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. DOKUMENTAI LIETUVOS BYLAI 1974/2 vasaris; Autorius : s. A. Girnius
VLIKo rūpesčiu ir lėšomis išleistas prof. Bronio J. Kasi o redaguotas dokumentų rinkinys The USSR —

2. DIDIEJI DABARTIES KLAUSIMAI 1973/3 kovas; Autorius : A. Liulevičienė
Antanas Maceina, DIDIEJI DABARTIES KLAUSIMAI. "Krikščionis gyvenime" knygų serijos leidinys nr. 6.

3. DAINOS RŪTŲ DARŽE 1973/3 kovas; Autorius : J. Vaišvilaitė
Musėe de l'Homme Tautosakos Centras Ottavoje išleido 28 rinktines lietuviškas dainas — A Garland of Rue.

4. DAINOS IR GIESMĖS 1973/7 rugsejis; Autorius : J. Vaišvilaitė
Šitaip pavadintas kompozitoriaus ir muzikos pedagogo Juozo Gaubo pomirtinis kūrinių rinkinys. Jį sudaro

5. DANGUOLĖS SADŪNAITĖS "BALTAS IEVOS MEDIS" 1979/3 kovas; Autorius : Ilona Gražytė-Maziliauskienė
Rašytojų draugijos premijuota 1977 metų knygaAtsitinka kartais, kad, prieš pradedant rašyti apie

6. DR. K.GRINIAUS „ATSIMINIMAI IR MINTYS“ 1948/15 birželis; Autorius : Zenonas IVINSKIS
    V E R T I N I M A I Dr. K. Grinius: Atsiminimai ir Mintys. I. Patria, 1947-400

7. DĖMESIO MAŽAJAI LIETUVAI! 1948/20 lapkritis; Autorius : Erdmonas Simonaitis
LIETUVIAI Neseniai Mažosios Lietuvos Tarybos prezidiumas vėl paskelbė aukų vajų. Praeitais metais

8. DVI KNYGOS JAUNIMUI 1949/22 balandis; Autorius : D. J.
Stasys Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS, Tuebingen, Patria, 1948 m. Piešiniai P. Osmolskio.Pulgis Andriušis,

9. DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE, ARBA PASIKALBĖJIMAS APIE PASAKŲ KNYGAS 1948/21 gruodis; Autorius : Leonas Miškinas
Julius Kaupas. DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE ir kitos ne mažiau įdomios pasakos, surašytos slaptose Kauno

10. DIDELĖS AUKOS DARBAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Jm.
Mūsų Sielovados Tvarkytojo Įstaiga šiais metais išleido 4-jį „AUKOS“ (Sielovados žurnalas)

11. DRAUGAS, NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
DRAUGASYra vienintelis lietuviškas, patriotinės krypties, krikščioniškos minties dienraštis

12. DIEVAS ŠIANDIEN 1977/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Gutausko ir Grauslio knygosŠiandien Dievo problemą kelia ne vien teologai ir filosofai, susidomėjimas ja

13. Dovana mažiesiems 1947/4 liepa; Autorius : L. Žitkevičius
Viktoras Simaitis, Vyturėliai laukuos Autoriaus leidinys. Reutlingenas, 1947 m. Tiražas 5000 egz. Kaina 5

14. DAIL. VYTAUTO KASIULIO MONOGRAFIJA 1960/1 sausis; Autorius : V. V.
Per-Eric Persson leidykla Hel-singborge, Švedijoje, išspausdino Paryžiuje gyvenančio dail. V. Kasiulio

15. Dūžtančio liberalizmo romanas 1947/9 gruodis; Autorius : J. Miliušis
VERTINIMAI Vincas Ramonas KRYŽIAI, romanas, Išleido PATRIA Tubingen, 1947 — 400 lietuviškos

16. DAINA IŠ KITO GALO 1964/1 sausis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Daina iš kito galo — tuo pavadinimu Nida yra išleidusi Pulgio Andriušio satyrų knygą. Devyniolikoje

17. DVIDEŠIMTIES METŲ KOVA UZ LIETUVOS LAISVĘ 1964/2 vasaris; Autorius : A. Pl.
Savo veiklos dvidešimtmečiui atžymėti Vlikas išleido anglų kalba knygą "Twenty Years' Struggle for

18. DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS 1964/2 vasaris; Autorius : Red.
Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.Novelės

19. DR. K. GRINIAUS ATSIMINIMAI IR MINTYS 1964/5 gegužė; Autorius : Pr. Pauliukonis
1962 metų pabaigoje Lietuvos veikėjų atsiminimų sąrašas padidėjo dar viena knyga, išėjo iš spaudos

20. DR. P. KALVAITYTĖS-KARVELIENĖS "GYVENIMO VINGIAIS" 1964/8 spalis; Autorius : Kun. M. Vaitkus
Gyvenimo vingiais ... Kodėl atskiro žmogaus gyvenimas, ypač paties pasipasakotas, visuomet mus domina,

21. DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŪS 1964/9 lapkritis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Praėjusiais metais Lietuvių Enciklopedijos leidykla atidavė knygų rinkon ir išsiuntinėjo

22. DERLIAUS VAINIKAS 1964/9 lapkritis; Autorius : Pr. Naujokaitis
"Derliaus vainikas" yra Juozo Mikuckio poezijos knyga, kurioje sutelpa jo viso gyvenimo kūryba — nuo

23. DR. JUOZO GIRNIAUS FILOSOFINĖ ATEIZMO KRITIKA 1964/10 gruodis; Autorius : Dr. Juozas L. Navickas
Apsvarstydamas savo laisvę ir atsakomybę, kančias, nelaimes ir troškulį  amžinai būti, 

24. D. BRAZYTĖS DEBIUTAS VAIKŲ LITERATŪROJ 1965/5 Gegužė; Autorius : L. Galinis
Vaikų literatūra lietuvių kalba kas kartą mažėja, nes tėvai neperka lietuviškų knygų, o ir daugumas

25. DUONOS RIEKĖ JAUNIMUI 1968/1 sausis; Autorius : Kęstutis Keblys
Mūsų egziliui prailgstant, esame išradę visokių būdų kovai už laisvę savo kraštui ir už

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai