Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai D

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Dr. Leonas Bistras 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Girnius Juozas
Filosofija pralaimėjo, politika laimėjo Dr. L. Bistras, grįžęs iš Sibiro tremtfilosofiją ir

2. Dešimt metų be dr. Antano Trimako 1974/3 kovas; Autorius : DOMAS JASAITIS
VLIKas 1973 lapkričio mėn. minėjo savo veikloS trisdešimtmetį. Jo visi buvusieji pirmininkai —

3. DEŠIMTMETIS BE PROF. STEPONO KOLUPAILOS 1974/4 balandis; Autorius : JUOZAS RIMKEVIČIUS
Kultūrinės vertybės ir civilizaciniai laimėjimai yra sukurti atskiru individų. Kiekviena epocha

4. DANGUOLĖ STONČIŪTĖ. 1974/8 spalis; Autorius : Red.
DANGUOLĖ STONČI0TĖ, kurios darbais iliustruojame šį numerį, yra jauna dailininkė, Chicagos Mundelein

5. DR. ALFREDAS SENNAS 1974/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MASIONIS
75 metų amžiaus progaŠiais metais (kovo 19) dr. Alfredui Sennui suėjo 75 metai amžiaus. Jis savo

6. DAILININKAS ADOLFAS VALEŠKA Gyvenimas, kūryba, idėjos 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Dail. Adolfui Valeškai šiemet suėjo 75 m. amžiaus. Toks jubiliejinis įvykis siūlo progą bent

7. DAIL. TELESFORAS VALIUS 1977/10 gruodis; Autorius : Red.
DAIL. TELESFORAS VALIUS,šiemet gruodžio 1 d. miręs Toronte, Kanadoje. Velionis buvo vienas iš

Įvadinės pastabosRodos, dar netolima praeitis, o pernai balandžio 7 d. sukako 70 metų, kai Vilniuje buvo

9. DAILININKAS JUSTINAS VIENOŽINSKIS 1961/6 birželis; Autorius : VIKTORAS VIZGIRDA
Pernai liepos 31 d. 15 vai. dailininkas Justinas Vienožinskis buvo palydėtas į Antakalnio kapines

10. DAIL. MINDAUGAS NASVYTIS 1961/8 spalis; Autorius : L. A.
Dail. Mindaugas Nasvytis, kurio aliejinės tapybos darbai spausdinami šiame "Aidų" numeryje, yra jaunosios

11. DARIAUS LAPINSKO KŪRYBA 1965/10 Gruodis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Spalio 10 New Yorke ir spalio 24 Čikagoje įvyko Dariaus Lapinsko kūrinių koncertas, diriguojant pačiam

12. Dr. Kazimieras Ambrozaitis 1968/6 birželis; Autorius : ANTANAS SABALIS
10 metų mirties proga Laiškai iš ten, kur ir velniams vietos nėra Prieš mane guli glėbys

13. DR. ANTANAS GYLYS 1968/10 gruodis; Autorius : DR. DOMAS JASAITIS
Žmogaus gyvenimas yra vyksmas, iš kurio niekas negali pasitraukti norimu laiku. Nelaukta buvo ir dr. Antano

14. Dailininkas Adomas Varnas 1969/1 sausis; Autorius : Red.
Dailininkas Adomas Varnas šiuos metus pradėjo, peržengdamas 90 metų ir įkopdamas į šimtinės

15. DR. KAZYS GRINIUS 1966/10 Gruodis; Autorius : ANTANAS KUČYS
Gimimo šimtmečio sukaktis DR. KAZYS GRINIUS Dail. A. Staneika (aliejus) 1866 gruodžio 17, tai yra

16. DIDYSIS AITVARAS 1951/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
PABIROS APIE BALĮ SRUOGĄ STUTTHOFE' Gadynę smurto ir kančios Gaivink, žemele Lietuvos, Galia

17. Domeika Mickevičiui 1967/2 Vasaris; Autorius : J. Kėkštas (vertė)
Ignotas Domeika (1801-1889) yra vienas iš ryškiausių pereito amžiaus politinių emigrantų. Kilęs iš

18. DAILININKAS M. V. DOBUŽINSKIS 1952/6 birželis; Autorius : D R. M. VOROBIOVAS
M.   V.   Dobužinskis    "Radvilos Perkūno" operos scenos

19. DAIL. V. K. JONYNO KELIAS 1953/4 balandis; Autorius : P. Jurkus
V. K. Jonynas yra vienas iš veržliausių ir produktingiausių mūsų grafikų. Jo kūrybos randame tris

20. DINAMIŠKASAI ASMUO MŪSŲ VISUOMENĖJE 1953/8 spalis; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
PROF. K. PAKŠTO 60 M. SUKAKTIS Asmuo: Pakštas tarp Šalkauskio ir Vaižganto. Idėjos: Pirmasis

21. DAIL. VIKTORO VIZGIRDOS KŪRYBINIS KELIAS 1954/9 lapkritis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
VIKTORAS VIZGIRDA   AUTOPORTRETAS Apybraižos jo 50 metų amžiaus sukaktį minint Visos

22. DU LIETUVOS GIRIŲ ĄŽUOLAI VINCAS KUDIRKA IR PETRAS KRIAUČIŪNAS 1956/5 gegužė; Autorius : A. MERKELIS
IŠTRAUKA IŠ SPAUDAI PARUOSTO VEIKALO "VINCAS KUDIRKA" Kriaučiūnas mėgo svečius, tik ne tiek pas

23. DU LIETUVOS GIRIŲ ĄŽUOLAI VINCAS KUDIRKA IR PETRAS KRIAUČIŪNAS 1956/6 birželis; Autorius : A. MERKELIS
IŠTRAUKA IŠ SPAUDAI PARUOŠTO VEIKALO "VINCAS  KUDIRKA" Netrukus Petras Arminas susirgo džiova ir

24. DIDYSIS DZŪKAS 1957/9 lapkritis; Autorius : K. ŽUKAS
ŽIUPSNIS ATSIMINIMŲ APIE VINCĄ KRĖVĘ-MICKEVIČIŲ Su profesorium V. Krėvė-Mickevičium ilgą laiką

25. DR. ZENONAS IVINSKIS 1958/9 lapkritis; Autorius : S. SUŽIEDĖLIS
Dr. Zenonas Ivinskis Istorija, sakoma, prasidedanti tiktai praėjus penkiasdešimčiai metų. Tiktai tada

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai