Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo D

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. DAILĖS PARODA NEW YORKE 1971/4 balandis; Autorius : Leonardas Andriekus
Jau antri metai, kai Vasario 16 proga New Yorke ruošiamos dailės parodos, šio žygio ėmėsi LB New Yorko

2. DARIAUS LAPINSKO NAUJAS PASTATYMAS 1971/4 balandis; Autorius : Daiva Matulionytė
Klausydama muzikos, užmerkiu akis ir keliauju į kitą pasaulį — vis vien ar realų, ar abstraktų. Per

3. DAIL V. K. JONYNO 40 METŲ KŪRYBINIO DARBO SUKAKTIS 1971/7 rugsejis; Autorius : Viktoras Vizgirda
V. K. Jonyną pažįstu labai seniai. Prisimenu Kauno meno mokyklos koridorius, kuriuose dūko

4. DANUTĖS STANKAITYTĖS REČITALIS 1971/8 spalis; Autorius : Vladas Jakubėnas
Danutė Stankaitytė šiuo metu yra viena iš žymiausių asmenybių mūsų dainininkų tarpe. Apdovanota iš

5. DVIEJŲ RECENZIJŲ PARAŠTĖJE 1971/8 spalis; Autorius : Aloyzas Baronas
"Aidų" žurnalo pavasariniuose numeriuose buvo išspausdintos Vytauto A. Jonyno dvi recenzijos, gana

6. DĖL KO REIKĖTŲ SUSIMĄSTYTI KULTO MINISTRUI RUGIENIUI 1971/9 lapkritis; Autorius : R. Ramelis
Nuoširdžiai džiaugiamės viskuo, ko lietuviai gali pasiekti net okupacinėmis sąlygomis. Solisto V.

7. DAIL. E. M. BUDRYS 1971/9 lapkritis; Autorius : J.P.
Mažai lietuvių užsiliko Švedijoje. Mažai apie juos ir žinome. O tačiau yra jų tarpe tokių, kurie

8. Dr. A. Razma — Lietuvių Fondą išugdžius 1973/1 sausis; Autorius : Razma Antanas
Lietuvybę suprantant plačiausia prasme, į jos išlaikymą ir ugdymą įsijungia visi kultūriniai

9. Dr. A. C. Matulis — Naujas Solženicyno romanas 1973/1 sausis; Autorius : Matulis A. C.
A. Solženicynas su savo romanu August 1914 (anglų kalbos vertimas) vėl pasiekė literatūrinę viršūnę.

10. Dr. Jonui Griniui 70 metų 1972/3 kovas; Autorius : J.B.
Dr Jonas Grinius su žmona Alina MiliutyteDr. Jonui Griniui š. m. vasario 21 suėjo 70 metų. Galima

11. DVIPRASMIŠKA DETENTE 1975/4 balandis; Autorius : Žlt.
Viršuje: JAV viceprezidentas Gerald R. Ford 1974 vasario 11 priima JAV LB krašto valdybos narių

12. DAILININKO VYTO REMEIKOS KŪRYBA 1972/4 geguze; Autorius : Henrikas Nagys
Lėtai pavasarėjančio vėlyvo kovo popietę dar kartą važiavau senojo Montrealio priemiesčio Lachine

13. DR. B. SPOCK GALĖJO SUKLYSTI 1974/5 geguze; Autorius : A. S.
Per keliolika metų amerikiečiams tėvams neginčijamas autoritetas vaikų auklėjimo klausimais buvo dr.

14. DU ATSILIEPIMAI DĖL "AIDŲ" PRADŽIOS 1975/5 geguze; Autorius : Red.
Tolimąją "Aidų" praeitį prisimenant1975 metai lietuvių tautai atneša Aidų" žurnalo trisdešimties

15. DR. ANTANAS VASYS 1974/7 rugsejis; Autorius : S. Suž.
Netekome istoriko, kuris rūpinosi ateitimiPhiladelphijoje birželio 18 mirė dr. Antanas Vasys

16. DAR ŠIS TAS APIE PR. GERMANTĄ 1974/7 rugsejis; Autorius : Pr. Skardžias
I. Malėnas (Malinauskas) š. m. Aidų VI numeryje gana teisingai rašo apie švietimo tarėją Pr.

17. Dailininkas Telesforas Valius 1974/7 rugsejis; Autorius : Red.
Dailininkas Telesforas Valius šią vasarą, liepos 10, sulaukė 60 metų amžiaus. Jo kūrybos apžvalginė

18. DIDYSIS VISUOMENININKAS 1972/7 spalis; Autorius : Leonardas Andriekus
Prel. Jonui Balkūnui 70 m. sulaukus21 d. prel. Jonui Balkūnui sueina 70 m. amžiaus. Tai Įdomi ir

19. DAR TRUPUTĮ APIE POEZIJĄ IR KRITIKĄ 1972/7 spalis; Autorius : Al. Baronas
Prieš metus pasisakiau "Aiduose", kad mūsuose taip jau iškelta poezija neturi išskirtinio pranašumo,

20. DĖMESIO VERTAS JAV LB DEŠIMTMETIS 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Balys Raugas
Ne per seniausiai Jungtinių Ame-rijos Valstybių Lietuvių Bendruomenė (JAV LB) minėjo savo veiklos

21. Dainininkė Gina Čapkauskienė 1979/2 vasaris; Autorius : St. S.
Gina Čapkauskienė yra pabėgėlių ir emigracinių sąlygų augintinė. Jos mergautinis vardas ir pavardė

22. DEVINTASIS TARPTAUTINIS KARBONO STRATIGRAFIJOS IR GEOLOGIJOS KONGRESAS 1979/9 lapkritis; Autorius : Birutė Saldukienė
JAV Geologinės tarnybos 100 metų jubiliejaus proga devintasis tarptautinis geologinės karbono sistemos

23. DIDELIS DARBAS 1948/13 balandis; Autorius : Zenonas IVINSKIS
Mūsų tremties spauda, užimta savais rūpesčiais ir savų leidinių vertinimu, iki šiol nėra

24. DIDYSIS LIETUVIŲ KULTŪRININKAS AMERIKOJE 1948/13 balandis; Autorius : A. P-nis.
Šiandien tame plote, kuris istoriniais laikais Lietuvai priklausė nuo jūrų iki jūrų, gyvena 70

25. DVIEJŲ ŠIMTŲ METŲ JUBILIEJUS 1976/1 sausis; Autorius : . J. Rausch
Kalba, pasakyta Tautinės Katalikų Konferencijos generalinio sekretoriaus vysk. J. Rausch, D.D., antroje

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai