Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1960 Letter: E
Categories 1960
1 sausis (25), 10 gruodis (19), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (20), 5 gegužė (19), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (19), 9 lapkritis (15)
 

1. Eilėraščiai 1960/1 sausis; Autorius : PETRAS VAIČIŪNAS
JUODI VAIDUOKLIAI PADANGĖSE RENKASJuodi vaiduokliai padangėse renkas. Nerimas atžengia žemės keliu.

2. Eilėraščiai 1960/1 sausis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
ANT JŪRŲ KRANTOViršuj medžių saulė teka,O po medžiais duona rūgsta.Mano tėvas serga,Mano tėvas

3. Eilėraščiai 1960/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
VORATINKLIAIKiekvieną vakarą,Kai saulė eina Baltijon skandintisKiekvieną tokį graudų vakarąPlonais

4. Eilėraščiai 1960/2 vasaris; Autorius : Aleksandras Radžius
VIENUOLIO VALANDAAVE MARIAZenito soste rymo Ironiška naktis. Many vienuolio žymę Išdegino ugnis

5. ESTŲ POETE MARIE UNDER 1960/3 kovas; Autorius : MALL JURMA
Nors tarptautiniame literatūros gyvenime pirmu smuiku groti įpratę didžiųjų kraštų rašytojai, bet

6. Eilėraščiai 1960/3 kovas; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
DUOK, KAD IŠTVERČIAUTaip jau yra, kad mes skurdų savo amželį taip dažniausiai ir prakrizenam su

7. Eilėraščiai 1960/4 balandis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
VARPAISakyk varpams,Į ežerus nugrimzdusiems,Kad jie tuojau skambėtųIr skelbtų gelmėje Prisikėlimo

8. Eilėraščiai 1960/4 balandis; Autorius : Julija Švabaitė
DVYLIKTOJI STOTIS.Raudonį debesys ugnimi laša. Viešpatie, pasigailėk! Štai, mirštantysis rankas grąžo

9. Eilėraščiai 1960/5 gegužė; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
MORTA, MORTADainuoju amžiną taiką. Ašarų iškapotoj savo širdyaš nešioju amžiną meilę akmeniui,

10. Eilėraščiai 1960/5 gegužė; Autorius : Z. BALVOČIENĖ
IŠ ŠEŠĖLIŲPalikau namus . . .O galbūt, niekad kūdikis mažytisNebuvau mamos:Žingsnį vos pirmąjį

11. Eilėraščiai 1960/6 birželis; Autorius : BORISAS PASTERNAKAS
Iš poemos "LEITENANTAS ŠMIDTAS"Laukai ir tolis susiplojo elipse, Griaustinio troško skėčiai šilko

12. Eilėraščiai 1960/7 rugsėjis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
AUKOJIMAS Aš pirmą kartą paguldžiau Ant žemės mažąją dukrelę — Išėjęs pašalas,

13. Eilėraščiai 1960/8 spalis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
BERNARDAS BRAZDŽIONIS,"AIDŲ" LITERATŪRINES PREMIJOS LAUREATAS(A. Varno portretas)IŠ PREMIJUOTO

14. Eilėraščiai 1960/8 spalis; Autorius : Nerima Narutė
ŠALTINISŠalta, judri ir neišsenkantiŽemės arterija.Žalioje miško priemenėje,Po juodalksnių šaknim,

15. Eilėraščiai 1960/9 lapkritis; Autorius : ADOMAS JAKŠTAS
MALDA JUNIKAICZIO.Dėku Tau Dieve, Gerybe augszcziausioja, Už visas dovanas szito gyvenimo: Už dailų

16. Eilėraščiai 1960/10 gruodis; Autorius : STASYS SANTVARAS
DĖKINGUMO GIESMĖS PIRMOJIMiškų viršūnėm atskrenda jauna aušra,Erdvėj sparnų plasnojimą girdžiu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai