Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1954 Letter: E
Categories 1954
1 sausis (22), 10 gruodis (28), 2 vasaris (26), 3 kovas (21), 4 balandis (19), 5 gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (21), 9 lapkritis (20)
 

1. Eilėraščiai 1954/1 sausis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
RUDENS   GIEDRA Lygumos ligi dangaus pratįso. Jau rūkai daubosna supūsti. Gluosnių

2. Eilėraštis 1954/1 sausis; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS
NU AU SOLEIL NOIR Šiame pasauly debesys lyja vėju ir alkiu. Lygumų upės po kapinynais kaitrą

3. EUGENE O'NEILL 1954/1 sausis; Autorius : J. B.
Kai 1936 m. Nobelio literatūros premija buvo paskirta amerikiečiui Eugene Gladstone O'Neill, ne vienas

4. Eilėraščiai 1954/2 vasaris; Autorius : Jurgis Вlekaitis
RUDENS    TEMA Nutrūkstančių gaidų pulkais pasikėlė su lapais nuo

5. Eilėraščiai 1954/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
STIGMOS Nebuvo čia nei angelo, nei serafino, Alvernos kalno, jiečių ir vinių, Tik ta ilga liūdnų

6. Eilėraščiai 1954/2 vasaris; Autorius : VENANCIJUS ALIŠAS
POETUI Žydi marios per naktį pražydę Baltų putų baltuos pusnynuos. Debesėliai jose susibridę

7. EDUARD WIIRALT 1898-1954 1954/3 kovas; Autorius : V. K. JONYNAS
Staigi mirtis iš gyvųjų tarpo išplėšė vieną iš ryškiausių estų tautos sūnų, kurio kūryba

8. Eilėraščiai 1954/3 kovas; Autorius : ALDONA BAUŽINSKAITĖ
NENDRĖS Subrido nendrės į upelį — Žuvelės manė — ąžuolai. Šešėliuose jų puotas kelia

9. Eilėraštis 1954/3 kovas; Autorius : Juozas Mikuckis
TAU   VIENAI Mano gulbių ežere — Gulbė tu liekniausią, Mano pasakų dvare — Meile

10. Eilėraščiai 1954/4 balandis; Autorius : ALDONA NASVYTYTĖ
PASAKA Buvo kartą du vaikai — Seniai — seniai. . . Karaliaus buvo jie. — — — — —

11. ESTAFETĖ 1954/4 balandis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Tikrai velnias, ne gegužis. Kas dieną pučia cementinis vejas, ir pumpurai rengiasi lįsti atgal po gerokai

12. Eilėraščiai 1954/7 rugsėjis; Autorius : PAULIUS STELINGIS
SENELĖS    PASAKA Ilgai ilgai neges mažytis žiburėlis Ir pasaka senelės nesibaigs

13. Eilėraščiai 1954/8 spalis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
SAULĖLYDIS Gerai išsimatuokim pėdomis šešėlį Ir jo pažinti laikui bus gana. Nėra anksti, kai

14. Eilėraščiai 1954/8 spalis; Autorius : EUG. GRUODIS
ODĖ     SNIEGUI Sniegas yra balti Prasidėjimo tyrai, dangiška Sachara. Sniegas yra

15. Eilėraščiai 1954/8 spalis; Autorius : ARTHUR RIMBAUD
ARTHUR   RIMBAUD   1854-1891 šiemet suėjo šimtas metų, kai gime Arthur Rimbaud.

16. Eilėraščiai 1954/10 gruodis; Autorius : MYKOLAS VAITKUS
TAIP   TOLI Saulutes šypsenos ugnis, ūksmes vėsa. Kvapsnių vilnis. Miškų svaja,

17. Eilėraščiai 1954/10 gruodis; Autorius : AUŠRA BENDORIŪTE
MANO   DIENOS Mano dienos — nubalę, smulkūs akmenėliai, be garso krentantys į šias

18. ERNEST HEMINWAY 1954/10 gruodis; Autorius : A. V.
Įvairios tautos turi savo nobelinių rašytojų, — tekių, kuriems kažkaip neišvengiamai turėtų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai