Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1957 Letter: E
Categories 1957
1 sausis (24), 10 gruodis (20), 2 vasaris (19), 3 kovas (24), 4 balandis (17), 5 gegužė (22), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (19), 9 lapkritis (13)
 

1. EILĖRAŠČIAI 1957/1 sausis; Autorius : JUZĖ AUGUSTAITYTĖ-VAIČIŪNIENĖ
LAŠAS ANT AKMENS Kai pirmutinis lašas ant akmens ištyška Ir volungė atskridus ima troškulį maišyt,

2. EILĖRAŠČIAI 1957/2 vasaris; Autorius : GABRIELA MISTRAL
(1889 - 1957) MOTINOS DULKĖS Kodėl manęs jieškojai, žvelgdamas į žvaigždėtą naktį? Esu aš

3. EILĖRAŠČIAI 1957/3 kovas; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO Tuščias esu, kaip saulėgrąžos tuščias grūdas. Reprezentuoju

4. EILĖRAŠČIAI 1957/4 balandis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
  GEGUTĖ Kantrus, o Viešpatie, esi Prie Nemuno pakrančhi — Gegutė per linksmai

5. EILĖRAŠČIAI 1957/6 birželis; Autorius : ALFONSAS NYKA NILIŪNAS
MĖLYNOS ŽOLĖS GATVĖ (1955) Šią naktį visą laiką snigo, Ir aš, nubudintas švelnaus kaip rankos

6. EILĖRAŠČIAI 1957/6 birželis; Autorius : KLEOFAS JURGELIONIS
Į NATSUKO Jei atminčiau, be laiko ir tolumų skirto Be varžto mūsii nevienodos paskirties, Vėl tavo

7. EILĖRAŠČIAI 1957/7 rugsėjis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
KAIP VANDUO PASROVIUI Vėjas nuo upės atneša dumblo, žuvies ir pavasario kvapą, ir lengvą taktą,

8. EILĖRAŠČIAI 1957/10 gruodis; Autorius : HENRIKAS RADAUSKAS
JŪRA Prieš miegą jūra keičia spalvą, Gaisruodama tarp akmenų, Ir puošia rūsčią dievo galvą

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai