Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1958 Letter: E
Categories 1958
1 sausis (22), 10 gruodis (21), 2 vasaris (27), 3 kovas (12), 4 balandis (16), 5 gegužė (17), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

1. EILĖRAŠČIAI 1958/1 sausis; Autorius : LEONARDAS ŽITKEVIČIUS
V. Petravičius — Našlaitė (lino raižinys) EMIGRANTAS Emigrantas didmiesčiu eina, Kurį tėvo -

2. EILĖRAŠČIAI 1958/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
TVANAS Įtikėjom, Kad po tvano Tu gailėjais žmogų baudęs Ir likai su juo — Tapo švento Veido

3. EILĖRAŠČIAI 1958/5 gegužė; Autorius : J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENĖ
PAVĖJUI LEKIANTYS LAIŠKAI Kai tik vėjas sukasi į rytus, Sidabriniais irklais plėšdamas miglas, Aš

4. EILĖRAŠČIAI 1958/6 birželis; Autorius : GENUTĖ BURAČAITĖ
NETIKRUMAS Kam tu sapnuoji apie laimę, Kuri, mėlyna paukšte straksėdama šakomis, Veda į spalvoto

5. EILĖRAŠČIAI 1958/7 rugsėjis; Autorius : JULIJA ŠVABAITĖ
TĖVO MIRTIS Jau žvilgsnis ištemptas, Jau gyslos atsivėrė ... Kraujo šaltiniai teka

6. EILĖRAŠČIAI 1958/8 spalis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
KRIKŠTAS Tą gintarinį jūros pakraštį Pripildė nerimu dangus, Ir aš staiga pasijutau Ant

7. EILĖRAŠČIAI 1958/9 lapkritis; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
KADA GIMSTA DAINA Tik panerki rankas į tą žaliąją tylumą Ir atodūsiai tavo aidės. Tik apglėbk

8. ELEGIJOS KASDIENĖS 1958/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS MIKUCKIS
Daug kėlės dainų ir audringųjų žodžių, Kai gimtąją žemę dar supo ledai. Jaunystėj pavasariai

9. EILĖRAŠČIAI 1958/10 gruodis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
SKALBĖJOS Kadais prie jauno Ir amžino šaltinio Vasaros vakarą Velėdavo laumės. Susėsdavom

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai