Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1959 Letter: E
Categories 1959
1 sausis (20), 10 gruodis (23), 2 vasaris (16), 3 kovas (18), 4 balandis (24), 5 gegužė (19), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (17), 9 lapkritis (23)
 

1. Eilėraščiai 1959/1 sausis; Autorius : BALYS AUGINAS
NENUGALĖTIEJI       APKLOSTYTI Gerosios Žemės miline, Jūs miegat mano

2. Eilėraščiai 1959/2 vasaris; Autorius : Stasys Žilys
TUTANKHAMONO PUPOS Didingoj pozoj ištiesei tu savo kūną, Kurį tarnai tuoj marškomis suvystė.

3. Eilėraščiai 1959/2 vasaris; Autorius : VITALIJA BOGUTAITĖ
AŠ PALIKAU TAVE Aš Tave palikau vidudienio kaitroj. Vandens nei duonos Tavo lūpos neragavo. Aš

4. Eilėraščiai 1959/3 kovas; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS

5. Eilėraščiai 1959/4 balandis; Autorius : STASYS SANTVARAS
  AVE MARIA Graudžia širdim su  vakaro  varpais šaukiu: Ave Maria, Ave Maria, Ave

6. Eilėraščiai 1959/4 balandis; Autorius : STEFAN GEORGE
PIEMENS

7. Eilėraščiai 1959/5 gegužė; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
BE   GIMTO   MEDŽIO Poezijoj jieškau užuovėjos, vyšnių šakos, kuri žydi

8. Eilėraščiai 1959/6 birželis; Autorius : ANTANAS GUSTAITIS
BENDRAI Bendrai mes maikėjam, bendrai mes vaikėjam, Vieningai nukeikiam, kurs griauna ar kuria,

9. EILĖRAŠČIAI IŠ LIETUVOS 1959/7 rugsėjis; Autorius : VYGANDAS
RYTAS STEPĖJ (Ištrauka iš eilėraščio "Džezkazgano draugams")   Aušo rytas, toks, kaip ir

10. Eilėraštis 1959/7 rugsėjis; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
VIENATVĖ Vienumoje atsiveria mano  gyvenimas. Liepžiedžių tyloje siela atgimsta —

11. Eilėraščiai 1959/9 lapkritis; Autorius : J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENĖ
NEBAIGTI VAINIKAI Mes jų nupinti negalėsim niekad: Įtikino  šalna,  sužeisdama 

12. Eilėraščiai 1959/9 lapkritis; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
AMŽINYBĖS DVARAS Ugninės bitės per mėlynę skrenda, Auksinį medų neša į erdves. Kažkur toli

13. Eilėraščiai 1959/9 lapkritis; Autorius : PRANAS NAUJOKAITIS
IŠBĖGO TEN JIEVOS PRIE KELIO Išbėgo ten jievos prie  kelio Baltesnės už sniegą ir šilką:

14. Eilėraščiai 1959/10 gruodis; Autorius : MYKOLAS VAITKUS
RUDENS IMPROVIZACIJA Ir mirksniai — kaip gėlės, ir toliai — kaip puokštė.. Šypsai užsimerkęs..

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai