Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos E

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. EGZOTIŠKA VOLERTO IŠVYKA 1971/6 birzelis; Autorius : Kęstutis Keblys
Romanistai, net ir rimtieji, ne kartą griebiasi egzotiškos tematikos. Įželdindami savo herojus

2. ENCYCLOPEDIA LITUANICA PUSIAUKELĖJ 1974/5 geguze; Autorius : Juozas Girnius
Juozo Kapočiaus didelio užmojo išleisti lituanistinę enciklopediją anglų kalba pusė jau ištesėta.

3. EUROPOS KNYGA JAUNIMUI 1960/5 gegužė; Autorius : S.A.-tis
Prieš kiek laiko Vokietijoje išėjo veikalas "Das Europa Buch für die Jugend" (Welt in Wort und Bild

4. EILĖS WIIRALTUI IR EILĖS SKAIDRIAM TAPATUMUI 1960/10 gruodis; Autorius : R.V.
Šioje nedidelės apimties poezijos knygoje daugumas eilių skiriamos menui ir tremties poetams. Vyrauja-tis

5. ELEMENTORIAUS "E" AUTORIAUS SAVIKRITIKA 1968/5 gegužė; Autorius : Ignas Malėnas
Elementorių "Aiduose" vertinant, iškeltas netikslumas, dėl kurio dar galima ir suabejoti, nesiskubinant jo

6. EGZODO LITERATŪROS SKERSPIŪVIS 1969/6 birželis; Autorius : Ramunė Stanelytė
Jau senokai buvo pribrendęs reikalas susumuoti po 1944 m. egzodo Vakarų pasaulyje užsimezgusios ir

7. ETNOLOGO ŽVILGSNIS Į PIRKIĄ 1950/9 lapkritis; Autorius : J. Gimbutas
Gustav Ra enk: Das System der Raumeinteilung in den Be-hausungen der nordeurasischen Voelker, I Teil. 136

8. ENCICLOPEDIA CATTOLICA 1952/6 birželis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M
ENCICLOPEDIA   CATTOLICA,  I- VIII, Cita del Vaticano 1949—1952. Didelę žalą Katalikų

9. ENCIKLOPEDIJOS FONDAS LIETUVAI 1954/2 vasaris; Autorius : Red
Gyvename tokį metą, kada visos lietuvių dvasinės ir medžiaginės jėgos turi būti telkiamos kultūros

10. ELENA TUMIENĖ - KARALIAI IR ŠVENTIEJI 1958/8 spalis; Autorius : V. B.
Jau vien knygos turinys ir eilėraščių antraštės rodo, kad Elenos Tumienės kūrybos pasaulis skirias

11. EGLĖS JUODVALKĖS MĮSLĖ: "PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI" 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Eglės Juodvalkės antroji poezijos knyga "Pas ką žiedas žydi" (Southfield, MI; Ateitis, 1983. Viršelis

12. EDVARDO TURAUSKO ATSIMINIMU IR DOKUMENTŲ KNYGA 1990/4; Autorius : Juozas Prunskis
Edvardas  Turauskas: NEPRIKLAUSOMYBĖS NETENKANT. Išleido Lietuviškos knygas klubas. Kaina 12 dol. Gaunama

13. EDITOS NAZARAITĖS POEMA 1987/1 nr.; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Editos Nazaraitės eilėraščiai knygoje MEDAUS IR KRAUJO LAŠAI (Čikaga: Ateities literatūros fondas,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai