Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas E

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščičai (parodijos) 1971/4 balandis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Trys poetai apie banketą1. BERNARDAS BRAZDŽIONISAteina pranašas per Sadukėjos girią, Ir čia prie stalo

2. Eilėraščiai ir "Aš buvau dideliame mieste" 1971/6 birzelis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
SEKMINĖS*Žaltvykslės ir kaukai seniai pradingo, Dievai ir žmonės ūkanoj sapnuoja, Užvožė amžių

3. Eilėraščiai ir "Lentyna" 1971/6 birzelis; Autorius : Jurgis Janavičius
DAR SAULĖS DAUG Alg. J.Dar saulės daug, vidudieniais tvankumo .. . Dar žydi beladonos, ir žydi imbiras ir

4. Eilėraščiai 1971/6 birzelis; Autorius : Zefirina Balvočienė
KAM JĮ VIENĄ?Tu, kuris viršūnę kalno - - debesį, erelį,saulę —- —-jiems — takus šviesių

5. Eilėraščiai 1971/8 spalis; Autorius : Medardas Bavarskas
AKVARELĖJuoduose rėmuose maža mėlyna akvarelė, Tuščia kaip dailininko vienos minutės liūdesys. Nėra

6. Eilėraščiai 1971/8 spalis; Autorius : Zefirina Balvočiene
SAKOSako, Tavęs nėra. O kas, jei Tavęs — nebūtų?!Sako — — o Tu, čia pat, — kiekvienoj

7. Eilėraščiai 1971/10 gruodis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
KENNEBUNKPORTEApleistą popietę ilgai tylėjome ant balto tilto. Žuvėdros ant stulpų šildės.

8. Eilėraščiai 1971/10 gruodis; Autorius : MARCELIJUS MARTINAITIS
RAUDA, ADANT ŽUVUSIO SŪNAUS PIRŠTINĘTai išraudosiu baltą — prie juodo, Prie žalio pridėsiu

9. Eilėraščiai 1974/1 sausis; Autorius : JUŠKAITIS JONAS
MĖLYNA ŽIBUTĖ APŠVIETĖ LIKIMĄVirš vandenyno gulbės kyla, Pro žemės taką dygų Atlėks jos

10. Eilėraščiai 1973/2 vasaris; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
MIESTE 1.Sniegas krenta mieste,užmaskuodamas skausmą ir džiaugsmą. Ir ašaros ant Tavo skruosto, /

11. Eilėraščiai 1973/2 vasaris; Autorius : RŪTA ALŠYTĖ
SIMFONINĖ MUZIKAMargašviesės melodijos gaudžia,skirstosi, skambantį audinį audžia.Daugiaspalviai

12. Eilėraščiai 1973/2 vasaris; Autorius : SIGITAS GEDA
L. Gutauskas: S. Gedos portretasIš "Vasaros giesmių" ciklo IIIr vėl kažkas sujudo dausose, ir kol gyvybė

13. Eilėraščiai 1973/3 kovas; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
PAGAL ČIURLIONIO SONATĄISenstančių žmonių meilė yra panaši į rudenio saulę, kuri šviečia, bet

14. Eilėraščiai 1973/3 kovas; Autorius : ONA MICIŪTĖ
YRA GYVENIMASYra gyvenimas toks liūdnas, Širdy paslėptas skausmas smilksta Lyg prieblandoj blanki

15. Eilėraščiai 1974/3 kovas; Autorius : VLADĖ BUTKIENĖ
SU IŠEINANČIŲ ŽINGSNIAIS ATEINA SENATVĖPrinokusių varpų sunkiame bangavime, Džiūstančių lapų

16. Eilėraščiai 1972/balandis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
H. Nagys kalba, priimdamas LRD 1969 m. literatūros premiją, kuri buvo įteikta LKMA suvažiavime Toronte

17. Eilėraščiai 1975/4 balandis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
BE TAVĘS1Tavęs daugiau nebėr. Tačiau ruduoyra paskendęs meilės chrizantemose. Tik upeliūkščio

18. Eilėraščiai 1972/4 geguze; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
V. Remeika: Vienišas molas vakarėjant (1969)KELYJENiekas kelyje neklausinėjo, Ar išeiname, ar grįžtame.

19. Eilėraščiai 1973/5 geguze; Autorius : Marius Katiliškis
PAVASARIS Kad Jūs matytumėt, kaip dūksta paukščiai tiesiog prieš mano langą!Nežinot Jūs — tai

20. Eilėraščiai 1974/5 geguze; Autorius : MEDARDAS BAVARSKAS
MAŽOS ŽVAIGŽDĖS MIRTISMano maža žvaigždė tarp milijardoDidžių dangaus žibintų

21. Eilėraščiai 1974/5 geguze; Autorius : Zenta Tenisonaitė
CHIMERAKaip paslaptingas paukštis nerimas širdy suriko, įdiegdamas į sielą ilgesio dyglius. Ir pamatau

22. Eilėraščiai 1972/5 birzelis; Autorius : Danguolė Sadūnaitė
MIŠKAS: SIELOS SLĖPTUVĖ 1.Ateina mėnuo kas vakaras:nuplauna kojas šviesa - -2.Dabar skubėsiu į

23. Eilėraščiai 1972/5 birzelis; Autorius : ZENTA TENISONAITĖ
VASARAAš myliu vasarą pačiam žiedų žydėjime, kada kviečių laukai geltono aukso, kada išdykęs

24. Eilėraščiai 1973/6 birzelis; Autorius : ANTANAS GUSTAITIS
Iš leidžiamo rinkinio "Saulės šermenys" LIAUDIŠKAIKas tenai kukuoja? Gal gegutė šaukia? Kas ten

25. Eilėraščiai 1974/6 birzelis; Autorius : Kotryna Grigaitytė
DVIVEIDIS PAVASARISKleve kabina mandolinas Paaugėlių špokų būrys. Gaidas jiems išdalina Vyriausias

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai