Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas G

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Gramatinės miniatūros (eilėraščiai) 1973/4 balandis; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
ESAMASIS LAIKASNeklausk, ar būti, ar nebūti: esu. Tai džiaugsmas ir kančia. Esu apnuoginta šakutė

2. GROŽIS IR MODERNIOJI TAPYBA 1975/4 balandis; Autorius : JACQUES MARITAIN
Veikalo Creative Intuition in Art and Poetry (1953) Šeštojo skyrelio "Beauty and Modern Painting" (p.

3. Grigaliaus relikvijos 1975/6 birzelis; Autorius : K. BARĖNAS
Palaidojom tautietį Povilą Grigalių, ir tuomet atrodė, kad visos jo sąskaitos su gyvenimu taip ir

4. GIESMIŲ GIESMĖ 1975/8 spalis; Autorius : SENASIS TESTAMENTAS
12 O kad jis mane bučiuotų savo burnos bučiniais! Tavo meilė puikesnė už vyną; 3 Tavo kvepalų

5. Gabriel Garci'a Marquez 1972/8 lapkritis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Vaizduotė ar tikrovė: Šimtas metų vienatvės 1967 m. pasirodęs iki tol dar tik gana siauram skaitytojų

6. GIESMĖ 1948/10 sausis; Autorius : CZESLAW MILOSZ
ONA Žemė plaukia nuo kranto, ant kurio stoviu, kas kart toliau šviečia jos žolės ir medžiai.

7. GROŽVYLĖS JUOKAS 1948/14 gegužė; Autorius : P. ORINTAITĖ
Pro atvirą langą vidun siūbtelia vėlybo vakaro vėsuma. Kai kur jau spinkso viena kata

8. Gausūs koncertai 1948/19 spalis; Autorius : red.
Rugsėjo 24 d. Traunsteino vokiečių parapijos bažnyčioje koncertavo smuikininkas I. Vasyliūnas.

9. GULBĖS GIESMĖ 1948/20 lapkritis; Autorius : JONAS GRINIUS
7 paveikslų Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės drama Veikėjai:   1. Žygimantas —

10. GALINGA KATINA 1949/22 balandis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
P A S A K AToli tarp girių gyveno miško sargas Jokūbas. Jis turėjo trobą su žmona Kristina, penkis

11. GULBĖS GIESMĖ 1949/22 balandis; Autorius : JONAS GRINIUS
IV. IŠTIKIMYBĖS BYLA (Tęsinys)Senato posėdžių salė Petrakave. Prie kairės sienos — karaliaus

12. GULBĖS GIESMĖ 1948/21 gruodis; Autorius : JONAS GRINIUS
III. SLAPTA ŽMONA (Tęsinys) Barboros gyvenamasis kambarys Dubingių dvaro palociuose. Sienoj

13. GEGUŽINĖS 1947/2 gegužė; Autorius : J.Aistis
Raškydami žiedelį aliai vieną Ir stengdamies pralenkt vieni kitus, Bėgiodavom žibuoklių po

14. G. VERDI "LIKIMO GALIA" 1970/5 gegužė; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
1970 m. Čikagos lietuvių operos premjera Šių metų Čikagos lietuvių operos pastatymui paruošti ir

15. GIESMES MUŽIKĖLIO" AUTORIAUS" IR VERTĖJO KLAUSIMU 1962/10 gruodis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
1823 metais Vilniuje išleistoje knygelėje "Jonas iš Svisločės" (tai lenkiškos J. Chodzkos apysakaitės

16. GEDIMINAITIS - ALEGENŲ KALNŲ APAŠTALAS 1964/2 vasaris; Autorius : ANTANAS KUČAS
Nuostabus kraštasJeigu kam teko kada nors keliauti per Pennsilvaniją, tas negalėjo nepastebėti jos

17. GRAHAM GREENE 1966/5 Gegužė; Autorius : ILONA GRAŽYTĖ
Žemiau dedamasis dr. I. Gražytės straipsnis supažindina su tuo anglų rašytoju, kuris po neseniai 80

18. GABRIELA MISTRAL 1951/5 gegužė; Autorius : P. GAUČYS
Gabriela Mistral yra pirmoji Pietų Amerikos ir penktoji pasaulio moteris, gavusi Nobelio literatūros

19. GEORG TRAKL 1951/10 gruodis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Tamsioj žemėj ilsisi šventasai svetimšalis. Nuo jo švelnios burnos pasiėmė Dievas jo skundą. Kai

20. GALIŪNŲ GODOS 1967/2 Vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
NADRUVOS KRIVIS 1235 Kad jūs girdėtumėt, Kaip tyliai kužda vėlės Naktim prie mano romuvos

21. GYVENIMO KNYGA 1954/8 spalis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
A.   Kašubienė — Lietuviška pasaka  (glazūrinė tapyba) Jie iš tikrųjų labai

22. GRABADIRBIS PASAKOJA SAVO GYVENIMĄ 1955/9 lapkritis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
I Motinai mirštant, Niekas nematė Ašarų riedant skruostais. Tėvas buvo grabadirbis, Parvedė

23. GEIŠA 1956/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS TININIS
La geisha est une artiste qui jouit d'une certaine liberté de moeurs, mais ce n'est pas une

24. GABRIELA MISTRAL — DIDŽIOJI MEILĖS POETĖ 1957/2 vasaris; Autorius : Paulius Stelingis
Sausio 10 d. Hempsteado ligoninėje prie New Yorko mirė garsioji Pietų Amerikos poetė Gabriela

25. GIRIŲ MERGAITĖ 1957/5 gegužė; Autorius : PAULIUS JURKUS
IŠTRAUKA IŠ "JUODVARNIŲ" POEMOS Sesuo Rūtele suranda brolius, bet dar negali JŲ išvaduoti. Ji turi

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai