Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos I

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. IGNACO IR GASIŪNO METAI 1971/1 sausis; Autorius : Kęstutis Keblys
Apsnūdusiame mūsų literatūros valsčiuje naujai pasirodžiusi knyga, jei ne konkursinė, daug dulkių

2. IŠ VEIKALŲ SVETIMOMIS KALBOMIS 1971/10 gruodis; Autorius : Dr. Tomas Žiūraitis
L TEOLOGIJA1. Tikėjimo ir istorijos teologiška prasmėW. Kasper: Glaube und Geschichte,Grunewald Verlag,

3. Istorija ir poezija (J. Jurginio knyga) 1972/3 kovas; Autorius : Skrupskelis K.
Juozo Jurginio veikale Istorija ir poezija (Vilnius 1969, 346 psl.) surinkta dvidešimt vienas straipsnis

4. IŠ LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJOS 1973/4 balandis; Autorius : Antanas Klimas
Dr. Petras Jonikas: Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje. Pedagoginis

5. IRMIJOS ZAKSO ANTIRELIGINIS "HUMANIZMAS" 1972/4 geguze; Autorius : K. Skrupskelis
Pernai Vilniuje išėjo Kauno Medicinos instituto filosofijos ir mokslinio komunizmo (!) katedros vedėjo

6. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1975/5 geguze; Autorius : Alaušius
Šalia grožinės literatūros kūrinių kasmet sulaukiame ir memuarinių leidinių. Tiesa, ir atsiminimai

7. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : Alaušius
K. Bielinio atsiminimų III tomasKIPRAS BIELINIS: Gana to jungo. Išleista autoriaus ir Amerikos Lietuvių

8. IŠSAMI IR OBJEKTYVI VARDŽIO KNYGA 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Tomas Venclova
Prof. dr. V. S. Vardys V. STANLEY VARDYS. The Catholic Church, Dissent and Nationality in Soviet

9. IŠEIVIJOS RAŠYTOJŲ ANTOLOGIJA ANGLIŠKAI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : S/c.
Red. ALINA SKRUPSKELIENĖ: Lithuanian Writers in the West. Išleido Lithuanian Library Press ir Loyola

10. Ivinskio ir Avižonio istoriniai veikalai 1979/1 sausis; Autorius : Saulius A. Girnius
Rimtų lietuvių istorikų skaičius tradiciškai nėra buvęs labai didelis. Prieš Pirmąjį pasaulinį

11. IŠSAUGOJO SAVO POEZIJOS BRAIŽĄ 1979/4 balandis; Autorius : Raginis Aug.
VLADAS ŠLAITAS: Nesu vėjo malonėje. Išleido Ateitis. 1978 m. 110 psl. Kaina 5 dol.Pirma Vlado Šlaito

12. IŠ GĘSTANČIO ŽIDINIO 1949/22 balandis; Autorius : A. Mažiulis
Dr. J. Balys, LIETUVIŲ TAUTOSAKOS SKAITYMAI, I ir II dalis, 248 + 272 psl. in 8°. „Patria“, 1948 m.

13. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1976/8 spalis; Autorius : Administrator
Aplamai imant, kasmet beveik lygiomis pasirodo ir beletristinių, ir memuarinių knygų. Abiejose srityse

14. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1976/10 gruodis; Autorius : Alaušius
2. VI. Požėlos jaunystės atsiminimaiVLADAS POŽĖLA: Jaunystės atsiminima.!. Redagavo Pranas Čepėnas.

15. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1977/1 sausis; Autorius : Alaušius
(Tęsinys iš 1976 ra. gruodžio mėn.)3. Inžinieriaus P. Lėlio atsiminimaiINŽ. PETRAS LELIS: Lietuvos

16. ISTORINĖ APYSAKA VAIKAMS 1977/1 sausis; Autorius : M. G.
VLADAS VIJEIKIS: Saigūnas. Tėviškėlė, Chicago, 1976. 156 psl., 20 paveikslų, iliustruota Vlado

17. IS MEMUARINIŲ KNYGŲ 1977/2 vasaris; Autorius : Alaušius
5. Vilnietis lietuvis lenkų kalėjimePETRAS ČESNULIS: Nužmogintieji. Vilniečių Golgota lenkų

18. Iš nepriklausomos Lietuvos kūrimo dienų 1977/2 vasaris; Autorius : L. Ramelis
PETRAS GUDELIS: Joniškėlio apskrities partizanai. I dalis. Jų organizavimas ir slaptoji veikla prieš

19. IŠ LIETUVIŠKŲJŲ LEIDYKLŲ VEIKLOS 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
VENTA. — Persikėlusi į Schw. Gmūndą, „Ventos“ leidykla baigia spausdinti šiuos veikalus:Prof. D

20. IŠ LIETUVOJ IŠLEISTŲ KNYGŲ 1970/5 gegužė; Autorius : Alaušius
Pradėta Lietuvos bibliografijaIš lituanistinių darbų, pereitais metais išleistų Lietuvoj,

21. IŠ VEIKALŲ SVETIMOMIS KALBOMIS 1970/6 birželis; Autorius : Tomas Žiūraitis
I. TEOLOGIJA 1. Modernioji ekleziologijaM.-D. Chenu, Ch. Duąuoc ir kiti: L'Ėglise vers l'avenir, Ėdit. du

22. IŠ VEIKALŲ SVETIMOMIS KALBOMIS 1970/10 gruodis; Autorius : Tomas Žiūraitis
I. TEOLOGIJA1. Dogmatiniai ir moraliniai dabarties klausimaiWinfried Schulz: Dogmenentvvick-lung als Problem

23. IGNO ŠEINIAUS POMIRTINĖ KNYGA 1960/2 vasaris; Autorius : Pr. Naujokaitis
1959 metų pabaigoje Lietuvių Dienos išleido Igno Šeiniaus, mirusio tų pat metų pradžioje, pomirtinę

24. ISTORINĖS LIETUVOS ALBUMAS 1960/2 vasaris; Autorius : A. Šapoka
Nors ir deklamuodavom apie savojo krašto grožį bet jo, matyt, tinkamai neperpratom, neišgyvenom ar gal

25. IRENOS JOERG "LAIMĖS JIEŠKOTOJAI" 1962/10 gruodis; Autorius : A. Tyruolis
Irena Joerg-Naudžiūnaitė, nuo 1947 įsikūrusi Austrijos Tirolyje, pasirodo jau su antruoju grožines

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai