Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas I

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. iš A. Baranausko draudžiamų eilėraščių 1971/2 vasaris; Autorius : Antanas Baranauskas
Ištraukos iš A. Baranausko "Kelionės Petaburkan", represuotos jo raštų leidinySUDIEV, LIETUVASudiev,

2. Iš P. Andriušio paskutiniųjų feljetonų 1971/3 kovas; Autorius : Pulgis Andriušis
i.Pulgis Adriušis savo mėgstame sodelyje (Adelaidė)Nuo to laiko, kai ožius lupdami plaukėm Australijos

3. Istorija iš pirmųjų šaltinių 1972/6 rugsejis; Autorius : JURGIS JANKUS
Šios istorijos atsiradimo priežastis visiškai atsitiktinė. Niekas manęs nei prašė, nei ragino, net ir

4. Iš trečiosios Georgikų knygos (1-383) 1973/7 rugsejis; Autorius : PUBLIUS VERGILIUS MARO
Pale, dabar ir tave, didžioji, dainuosiu; Amfrizo Piemenį garsų ir jus, o girios ir upės Likėjo. Kita

5. Istorija iš pirmųjų šaltinių 1972/7 spalis; Autorius : JURGIS JANKUS
Tęsinys iš rugsėjo numerioDegučio užeiga gana erdvi. Priešais ilgas baras su keliais staliukais

6. Iš Vinco Stonio poezijos 1973/10 gruodis; Autorius : Vincas Stonys
(80-ajam gimtadieniui) AŠARĖLĖSDar šiaurys neliauja šėlęs Ir miškai be žalio šydo, O palaukėj jau

7. Iš ciklo "Atsukau laikrodį" (Eil.) 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Lidija Šimkutė
Įėjęs spindulysNušvietė aukso juostą ant grindų,Atgimsta spalvų esybė,Atbunda lubos,Kalbasi

8. IDEALINES VERTYBES DONELAIČIO ASMENYBĖJE IR "METUOSE" 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : VINCAS. NATKEVIČIUS
Beveik kiekvienas rašytojas kūryboje išsako savo asmenį. Tie idealai, siekiai, problemos ir

9. INTELIGENTŲ STALAS 1979/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS TULYS
Autorius, miręs 1977 sausio 15, šią novelę buvo skyręs Aidams. Jo novelių pomirtinę knygą suredagavo

10. Iš ciklo "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio" (eil.) 1979/9 lapkritis; Autorius : Kazys Bradūnas
Iš ciklo "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio"SLENKSTISŽolė, akmuo ir slenkstis, Kampinė, kryžius ir

11. Iš „Apyaušrio Dalios“ 1948/10 sausis; Autorius : BALYS SRUOGA
* * * Amžių pradžioje bekraitėj, Din — dan, din — dan, Buvo kunigas

12. IŠ SENOSIOS EGIPTIEČIU POEZIJOS 1948/12 kovas; Autorius : Julius Baniulis
išvertė Julius Baniulis Visi čia paduodami eilėraščiai paimti iš „Mirusiųjų Knygos“, sudarytos

13. Iš spaudai paruošto eilėraščių rinkinio „Apeigos“ 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
PROTĖVIŲ DAUSOS Ten sėdite aukštam vėlių suolely Su ąžuolo vainikais ant galvų, Kur amžino

14. IŠ FREIBURGO "ECOLE DES ARTS ET METRIERS" DARBŲ 1948/20 lapkritis; Autorius : red.
J. Bakis "Likimas"; V.Dragunevičius "Portretas" Keramika Juostos V.Raulinaitis

15. IZIDORIAUS KIRKILO DRAMA 1977/4 balandis; Autorius : ANTANAS GUSTAITIS
Izidorius Kirkilas buvo mūsų bendruomenės apskritimo centras ir tobulumo pavyzdys. Net galima būtų

16. IPOLITAS TVIRBUTAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. MEKAS
50 gyvenimo ir 25 kūrybos metaiPernai, mažai kam žinant, „Pažadėtosios Žemės“ premjera

17. IŠ CIKLO APOKALIPSĖ 1978/4 balandis; Autorius : VITALIJA BOGUTAITĖ
Ir pralėkė tavo žirgai neužsukę.Ir nulėkė tavo žirgai nesustoję.Ried, ried, ried, ratukai į

18. IDĖJOS JURGIO BALTRUŠAIČIO POEZIJOJE 1978/4 balandis; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
Idėjinė poezija pas mus turi jau net savo istoriją. Yra įvykęs čia, emigracijoje, stiprus susikirtimas

19. Is niderlandų poezijos 1970/3 kovas; Autorius : Red.
GUIDO GEZELLEKREGŽDĖS (cypselus apus)"Zy, zy, zy, zy! zy! zy! zy!! zy!! zy!!zy!!!" Krykštauja kregždės

20. Iš rašomos knygos (Didaktiniai eilėraščiai) 1947/5 rugpjūtis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
AŠ LIUDIJU DVASIĄ Kas būtum tu, kuris skaitai šiuos žodžius Iš mano smegenų ir dvasios burtų,

21. IŠ PARNASO ANAPUS ATLANTO 1947/6 rugsėjis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Jeigu nebegalime vienu žvilgsniu apmesti mūsų pačių nūdieninės poezijos, tai ką jau bekalbėti apie

22. IŠ ISPANŲ POEZIJOS 1960/4 balandis; Autorius : Išvertė P. Gaučys
MIGUEL DE UNAMUNOMĄSTYMAIVargšas mirtingasis, savo beprotybėje norįsjieškoti laimės,žiūrėk,

23. IŠ KNYGOS „ŠVENTIEJI AKMENYS“ 1947/7 spalis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
FARIZIEJŲ MINIOJEGalva nusviro ant skausmų krūtinės. Ir Kristus žmogiškoj kančioj toks buvo: Danguj

24. IŠ POETO PALIKIMO 1947/9 gruodis; Autorius : Balys Sruoga
* * * Karaliau Vytaute! Atleisk klajūnui, Kad tavo vardą keikdamas minėjau! Apsvaiginai tu man

25. INJEKCIJA 1962/5 gegužė; Autorius : Aloyzas Baronas
Kaiminystėje, už žalios gyvatvorės, namely prie gatvėtakio, gyveno žilaplaukė, mažaūgė moteris. Kai

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai