Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos J

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. J.K. KARIO "NUMIZMATIKAI" PASIRODŽIUS 1971/2 vasaris; Autorius : Jonas Puzinas
Numizmatika — viena iš pagalbinių istorijos mokslo šakų, nagrinėjančių piniginių sistemų

2. JUCEVIČIAUS "TAUTA" PRIEŠTARAVIMŲ PINKLĖSE 1971/8 spalis; Autorius : Antanas Paškus
Savo straipsnių ir paskaitų rinkinyje "Tauta tikrovės ir mito žaisme" (Putnam 1970, 174 psl., kaina 3

3. J. Girnius — "Lietuvos Universitetas" (red. Pr. Čepėnas) 1973/1 sausis; Autorius : Girnius Juozas
Pernai sukako 50 metų nuo Lietuvos universiteto atkūrimo laikinojoj sostinėj Kaune. Tai buvo reikšminga

4. J. JUŠKAIČIO POEZIJOS RAMI ŠVIESA 1974/1 sausis; Autorius : Šilbajoris R.
Jonas Juškaitis: Mėlyna žibutė nušvietė likimą. Vilnius, 1972, 123 psl.Jonas Juškaitis — tai

5. J. GLIAUDOS NOVELĖS 1974/7 rugsejis; Autorius : Vladas Šaltmiras
Produktyvusis Jurgis Gliaudą, daugiausia besireiškiantis romanais, paskelbė ir smulkiosios prozos knygą

6. JANKUTĖ ATLAIKO KONKURENCIJĄ 1975/7 rugsejis; Autorius : Gintarė Ivaškienė
NIJOLĖ JANKUTĖ: Nuo devynių iki pirmos. Akademinės Skautijos leidykla. Chicago, 1973. 133 psl.Prieš

7. JUSTINO MARCINKEVIČIAUS "MINDAUGAS" 1972/7 spalis; Autorius : Vytas Palaiškis
Justinas Marcinkevičius — vienas talentingiausių ir plačiausiai skaitomų jaunosios kartos rašytojų

8. JURGIO JANKAUS PASAKOJIMAI PRIE UŽKANDŽIO 1973/8 spalis; Autorius : Jonas Grinius
Jurgis Jankus, UŽKANDIS, pasakojimai, Brooklyn 1973, "Ateities" literatūros fondo leidinys, 220 psl.

9. JAUNO MIRUSIO POETO PALIKIMAS 1975/8 spalis; Autorius : Administrator
ARVYDAS AMBRASAS: leme, nepalik mūsų. Paruošė M. Martinaitis. Vilnius, Vaga, 1974. 64 psl.Pernai

10. JUOZO KRALIKAUSKO "VAIŠVILKAS" 1972/9 gruodis; Autorius : A. Vaičiulaitis
Juozas Kralikauskas: VAIŠVILKAS, romanas, Čikaga 1971, Lietuviškos Knygos Klubas, 234 psl.Sukurdamas

11. JUOZO KRALIKAUSKO "VAIŠVILKAS" 1972/9 gruodis; Autorius : Jonas Grinius
Po "Titnago ugnies", pasirodžius "Mindaugo nužudymui" (1964), buvo pagrindo matyti, kad J. Kralikauskas yra

12. JONO GRINIAUS LITERATŪRINĖS STUDIJOS 1977/2 vasaris; Autorius : VI. Kulbokas
JONAS GRINIUS: Veidai ir problemos lietuvių literatūroje, I. Lietuvių Kataliku Mokslo Akademija, Roma,

13. JAV LIETUVIŲ KRONIKA 1977/7 rugsėjis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas
The Lithuanians in America 1651-1975. A Chronology & Fact Book. Compiled and edited by ALGIRDAS M.

14. JONO GRINIAUS LITERATŪRINĖS STUDIJOS 1978/3 kovas; Autorius : Pranas Razminas
JONAS GRINIUS: Veidai ir problemos lietuvių literatūroje, II tomas. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija,

15. JULIUS ŠMULKŠTYS VERTINA MARKSĄ 1978/6 birželis; Autorius : Kęstutis Skrupskelis
JULIUS ŠMULKŠTYS: Kari Marx. New York: Twayne, 1974. Pp. 151.Sunku Šmulkščio veikalą vertinti

16. JURGIO JANKAUS "IR NEBEPASIMATĖM" 1978/8 spalis; Autorius : Vytautas Dyvas
JURGIS JANKUS: Ir nebepasimatėm. Pasakojimai. Lietuviškos knygos klubo leidinys. 1977, 343 psl. Autorius

17. J. PIKŪNO PSICHOLOGINIAI VEIKALAI 1970/1 sausis; Autorius : R. Kriaučiūnas
Prof. dr. Justinas Pikūnas yra vienas iškiliausių mūsų mokslininkų amerikiečiuose, pasireiškęs ne

18. JUOZO ŠVAISTO PASAKOS 1970/4 balandis; Autorius : VI. Kulbokas
JAV LB Švietimo taryba 1965 buvo paskelbusi jaunimo literatūros konkursą. Pirmąją premiją laimėjusi G.

19. J. ZMUIDZINO BELETRISTIKA 1970/6 birželis; Autorius : Aug. Raginis
Jonas Žmuidzinas: : RUNDĖ IR DANDIERINAS. Nidos knygų klubo leidinys. Londonas, 1969, 110 p.Jonas

20. JAUNOSIOS VILTYS 1970/8 spalis; Autorius : Aušra Liulevičienė
TILTAI IR TUNELIAI. Jaunųjų poezijos rinkinys. Literatūros serijos leidinys nr. 2. Išleido Ateities

21. Jaunas poetas gedulo drabužiuos 1947/6 rugsėjis; Autorius : J. Grinius
V E R T I N I M A I Henrikas Nagys Lapkričio Naktys, lyrika, išleido Povilas Abelkis Freiburge, 112

22. JO YRA ŽEMĖ 1960/8 spalis; Autorius : Aug. R.
Algimantas Mackus: JO YRA ŽEME. Eilėraščiai. Viršelį ir skyrių vinjetes piešė Dalia

23. JONO K. KARIO "PINIGAI" 1960/10 gruodis; Autorius : Antanas Kučas
Negausūs mūsų tautos praeities tyrinėjimai 1959 m. praturtėjo gan svariu Jono K. Kario įnašu apie

24. JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS 1961/6 birželis; Autorius : Red.
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS, norėdamas paskatinti jaunimą domėtis lietuvių literatūra, kurti ir

25. JUOZO KRALIKAUSKO "ŠVIESA LANGE" 1961/7 rugsėjis; Autorius : Dr. J. Grinius
ŠVIESA LANGEJuozas Kralikauskas: ŠVIESA LANGE, romanas, Nidos knygų klubo leidinys Nr. 29, Londonas

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai