Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968 Letter: K
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

1. KELETAS PASTABŲ DĖL "IŠEIVIŲ SANTYKIAI SU TAUTA" 1968/1 sausis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Autorius teisingai primena, kad esamomis Lietuvos sąlygomis išeivijos bendravimas su savo tauta yra

2. K. ZAPKAUS KŪRYBA 1968/1 sausis; Autorius : Dalia Kolbaitė
ši K. Zapkaus kūrybos apybraiža pateikiama ryšium su dailininko paroda, įvykusia šių metų gegužės

3. KUN. STASYS YLA —GYVENIMO TEOLOGAS 1968/2 vasaris; Autorius : Juozas Girnius
Kun. St. Yla Nuotr. V. Valaičio Pereitą mėnesį, sausio 5, į šešiasdešimtinius sukaktuvininkus

4. KLAUSIMU, DĖL KURIO NESIJAUDINAMA 1968/3 kovas; Autorius : Alaušius
įprasta klausimų svarbą matuoti pagal tai, kiek jie emociškai jaudina ir tuo būdu sukelia ginčų. Be

5. K. ZAPKAUS NAUJA PARODA 1968/3 kovas; Autorius : R. Vsl.
Stable Gallery 33 East 74, New York sausio 6-31 vyko Kęstučio Zapkaus tapybos nauja paroda. Iš parodos

6. KOMP. BRONIUS BUDRIŪNAS 1968/5 gegužė; Autorius : Pr. V.
Amerikiečių psichologas William James mėgdavo pokalbiuose pabrėžti žmogaus jausmo gelmę: kalba yra

7. KULTŪRA IR CIVILIZACIJA ŽMONIJOS EVOLIUCIJOJ 1968/6 birželis; Autorius : Jonas K. Rugis
P. Teilhard de Chardin, S.J., evoliucijos teorija, sukėlusi paskutiniais laikais platų susidomėjimą,

8. KANTĄ SKAITYTI ŽYMIAI LENGVIAU 1968/9 lapkritis; Autorius : Pr. V.
Nežinau, iš kur tas įprotis atsirado, bet kultūros žurnalus skaitau tik patogiame minkštasuolyje. Tai

9. KAI KAS IŠ DABARTINIŲ VOKIEČIŲ LEIDINIŲ 1968/10 gruodis; Autorius : Anatolijus Matulis
Šių dienų vokiečių rašytojas, ar jis būtų garsusis Gūnther Grass ar mažiau žinomas H. E. Nossack,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai