Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1950 Letter: K
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

1. KUN. K. A. MATULAITI8: ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 1950/4 balandis; Autorius : R-
Išleido Marijonų Vienuolija Amerikoje. Chicago, 1949. 714 pusl. Cia yra didžiųjų sielos žmonių

2. Knygos ir žurnalai 1950/6 birželis; Autorius : Red.
Runcė Dandierinas: ŠILKAI IR VILKAI. Dainos vietinės ir sovietinės. 64 psl. Išleido Balys Pavaba-lys.

3. KLAIKI STUTTHOFO ISTORIJA 1950/6 birželis; Autorius : Ben. Babrauskas
Liet. Katalikų Spaudos Dr-jos leidinys A. Gervydo "Už spygliuotų vielų" (211 p., 1950 m., $2.25) yra

4. K. Pelėkis, GENOCIDE 1950/6 birželis; Autorius : Dr. A. N. Tarulis
K. Pelėkis, GENOCIDE — Lithua-nia's Threefold Tragedy. Redagavo Rumšaitis. "Venta", 1949 m. 286 pp.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai