Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950 Letter: K
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

1. Katalikų persekiojimai Albanijoje 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Visos bažnyčios ir vienuolynai, visos religinės įstaigos ir mokyklos yra uždarytos ir jų turtas

2. KATALIKIŠKOSIOS ŽMOGAUS TEISĖS 1950/1 sausis; Autorius : Red.
šį rudenį Ispanijos San Sebastiane buvo tarptautinis katalikų teologų suvažiavimas, kuris norėjo

3. Kodėl H. Bergsonas mirė žydu? 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Buvęs Rygos u-to filosofijos profesorius Pauls Jurevičs, Bergsono mokinys, 1949 m. išleido vokiškai

4. KODĖL AMERIKA PRARADO KINIJĄ 1950/3 kovas; Autorius : A. K.
Joseph Alsop, vienas iš geriausiai informuotų užsienio politikos klausimais J. V. žurnalistų, nuolatinis

5. Kristaus eros sąjūdis 1950/4 balandis; Autorius : T. B. G.
Daug kalbama šiandien apie religinę krizę ir ieškoma priemonių jai pergalėti. Tam tikslui atsiekti

6. KULTŪROS FONDO PROBLEMA 1950/7 rugsėjis; Autorius : K. Mockus
Apie Kultūros Fondą buvo daug kalbama Nepriklausomybes metais Lietuvoje, bet toliau kalbų ir raštų

7. KAIP RUSAI PASIELGĖ SU VOKIEČIŲ MENU 1950/10 gruodis; Autorius : A. T.
Elisabeth Fagg, metus praledusi Europoj kaip įvairių žurnalų atstovė, "The American Mercury" (š. m.

8. KOMUNIZMAS RUSIJOJE PRIES 130 METŲ 1950/10 gruodis; Autorius : K. Žukas
Pernai pavasarį sovietų spaudoje ir per radiją, buvo paskelbtas ilgas sąrašas išradimų ir idėjų,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai