Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 Letter: K
Categories 1951
1 sausis (24), 10 gruodis (26), 2 vasaris (20), 3 kovas (22), 4 balandis (27), 5 gegužė (23), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (22), 9 lapkritis (22)
 

1. KAUNO MIESTO ARCHYVAS 1951/1 sausis; Autorius : Aleksandras Ružancovas
"Baltojoje Gulbėje" — Kauno miesto rotušėje — pastogėje ir pirmame aukšte buvo sudėta daugiau kaip

2. Kronika 1951/2 vasaris; Autorius : Red.
*    "Draugo" dienraštis įsivedė mėnesinį priedą — Architektūra, Technika ir ūkis. Redaguoja

3. KULTŪROS FONDO BELAUKIANT 1951/3 kovas; Autorius : Juozas Alaušius
Kultūros Fondas — sena mūsų kultūrininkų svajonė. Buvo dedamos pastangos šiai svajonei realizuoti

4. KRONIKA 1951/3 kovas; Autorius : Red.
•    Dail. Telesforas Valius baigė Vytauto Didžiojo portretą, kuris bus atskirai

Sumner Welles, JAV valstybes pa-sekretoris 1937-43 m., autorius visos eiles knygų ir straipsnių karo bei

6. KRONIKA 1951/4 balandis; Autorius : Red.
•    Gražina Tulauskaitė parengė eilėraščių rinkinį "Po svetimu dangum". Leidžia

7. KATALIKŲ IR PROTESTANTŲ SUSIVIENIJIMO KLAUSIMU 1951/6 birželis; Autorius : T. B. G.
1949 m. spalių 31 d. "Times" žurnale pasirodė straipsnis "Catholicism to-day", pradėjęs ilgą disputą

8. KRONIKA 1951/6 birželis; Autorius : Red.
•    Juozui Girniui Montrealo universitetas suteikė daktaro laipsnį už jo veikalą apie

9. KAN. A. SABALIAUSKAS — ŽALIA RŪTA 1951/7 rugsėjis; Autorius : A. Mažiulis
Iš pavergtosios tėvynes pasiekė mus žinia, kad mirė kan. Adolfas Sabaliauskas, daugeliui žinomas

10. KAD ATRAKINČIAU DAINŲ SKRYNELĘ 1951/8 spalis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Netrukus iš spaudos išeina didelė   lietuvių   poezijos   antologija, nuo liaudies dainų, Mažvydo

11. KAIP CVIRKA SAVO RAŠTUS TAISĖ 1951/9 lapkritis; Autorius : J. Kubilius
Niekur taip kaip bolševikijoje nėra suvaržytas laisvas žodis. Ten ne tik kad nėra įmanomas koks nors

12. KOMEDININKAS IR AKTORIUS 1951/9 lapkritis; Autorius : Louis Jouvet
(Iš Louis Jouvet "Reflexions du comedien") Pradžioje būtina nustatyti technikinį skirtumą tarp

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai