Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1971 Letter: K
Categories 1971
1 sausis (17), 10 gruodis (25), 2 vasaris (20), 3 kovas (23), 4 balandis (24), 5 geguze (23), 6 birzelis (27), 7 rugsejis (17), 8 spalis (19), 9 lapkritis (19)
 

1. Kad tu, gude, nesulauktum 1971/2 vasaris; Autorius : Žlt.
Duodame "Kelionės Petaburkan" ištraukų, nors pažįstamų jau iš mokyklos suolo, viešai protestuodami

2. KAZIO BRADŪNO nauji eilėraščiai 1971/3 kovas; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
UŽUOMARŠA Buvau medžiotojas, piemuo ir žemdirbys,Bet kaip užkurti ugnį, pamiršau.Ką tik užgeso

3. KAZYS ALMENAS - Žvaigždes (Iš "Vieverių kronikų") 1971/3 kovas; Autorius : KAZYS ALMENAS
Suėjęs dvidešimt penkerius metus jaunasis Jurgis Bretkūnas, kaip kad buvo pažadėjęs savo amžiną

4. Kazys Binkis ir 1920-tųjų metų poetinės tradicijos 1971/4 balandis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Kazys Binkis (1893 - 1942) užima tikrai iškilią vietą lietuvių literatūroje.1 Jo poezijos tyrumas,

5. Kompozitorius Igoris Stravinskis 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Kompozitorius Igoris Stravinskis, sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė New Yorke balandžio 6, palaidotas

6. Klausimai 1971/6 birzelis; Autorius : Nelė Mazalaitė
Tais, dar taip nesenais laikais, kai mūsų girios buvo ypatingai palaimintos, nes kaip skydas dengė nuo

7. Karalaitė nebuvo protinga (novelė) 1971/9 lapkritis; Autorius : Juozas Grušas
— Labai gražios pintinės! Tik bulvėms jau netinka. Perdaug gudriai išlankstytos.Ji žino, kas tai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai