Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas K

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Kad tu, gude, nesulauktum 1971/2 vasaris; Autorius : Žlt.
Duodame "Kelionės Petaburkan" ištraukų, nors pažįstamų jau iš mokyklos suolo, viešai protestuodami

2. KAZIO BRADŪNO nauji eilėraščiai 1971/3 kovas; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
UŽUOMARŠA Buvau medžiotojas, piemuo ir žemdirbys,Bet kaip užkurti ugnį, pamiršau.Ką tik užgeso

3. KAZYS ALMENAS - Žvaigždes (Iš "Vieverių kronikų") 1971/3 kovas; Autorius : KAZYS ALMENAS
Suėjęs dvidešimt penkerius metus jaunasis Jurgis Bretkūnas, kaip kad buvo pažadėjęs savo amžiną

4. Kazys Binkis ir 1920-tųjų metų poetinės tradicijos 1971/4 balandis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Kazys Binkis (1893 - 1942) užima tikrai iškilią vietą lietuvių literatūroje.1 Jo poezijos tyrumas,

5. Kompozitorius Igoris Stravinskis 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Kompozitorius Igoris Stravinskis, sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė New Yorke balandžio 6, palaidotas

6. Klausimai 1971/6 birzelis; Autorius : Nelė Mazalaitė
Tais, dar taip nesenais laikais, kai mūsų girios buvo ypatingai palaimintos, nes kaip skydas dengė nuo

7. Karalaitė nebuvo protinga (novelė) 1971/9 lapkritis; Autorius : Juozas Grušas
— Labai gražios pintinės! Tik bulvėms jau netinka. Perdaug gudriai išlankstytos.Ji žino, kas tai

8. KO IEŠKOME IŠ LIETUVIO DAILININKO? 1973/3 kovas; Autorius : STASYS GOŠTAUTAS
Retai tenka atsidurti tokioj situacijoj, kurioj dailininkai ir filosofai prisėda prie vieno stalo ir sutaria

9. Kultūrinė vakaronė (feljetonas) 1975/4 balandis; Autorius : Antanas Gustaitis
Kaip žinote, visuotinai yra tvirtinama, kad pakeliauti po pasaulį žmogui yra labai sveika. Ir iš

10. Kai Salomėja Nėris gyveno pas Putiną 1972/5 birzelis; Autorius : MAGDELENA SLAVĖNIENĖ
A t s i m i n i m a iSalomėja Nėris savo studijų metu priklausė studentų ateitininkų meno draugijai

11. K. V. BANAIČIO "JŪRATĖ IR KASTYTIS" 1972/6 rugsejis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
"Jūratės ir Kastyčio" operos trečiojo veiksmo scena Jūratės rūmuose. Centre: Jūratė — D.

12. KRYŽIŲ KALNAS 1974/8 spalis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Ąžuolo kraujas varvėdams, Apšlakstė mano drabužį, Apšlakstė ir vainiką.Lietuvių liaudies

13. KULTŪRŲ SUJUNGIMAS 1974/8 spalis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
ŠLUOTAPasakų buvo daugel sudėta Ir buvo daugel dainų dainuota Ne apie kokią Marso planetą, Bet apie

14. Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai 1979/2 vasaris; Autorius : Kotryna Grigaitytė
VIDUVASARISKai vasara išsišakoja, nuo pirmojo rasos įsižiebimo, žaliais stogais čiulbėjimai upeliais

15. Kardinolo pati miršta 1979/4 balandis; Autorius : Liudas Dovydėnas
Jis pakvietė:— Pasileiskim žemyn, prie upelio.Jo paties obliuotų lentų laiptais gražiai dėliojom

16. Karštis 1979/6 birželis; Autorius : Jurgis Jankus
Karštis taip įsitižo, kaip nebeatmenu kada. Aldona, šiaip viskam pakanti, aną dieną nebeištvėrė:—

17. KAZIMIERAS BŪGA — ŠIMTMETIS NUO JO GIMIMO 1979/10 gruodis; Autorius : ANTANAS KLIMAS
1879 lapkričio 6 d. Pažiegės vienkiemyje Zarasų krašte gimė žymiausias lietuvių kalbininkas

18. Kalnuos, Amžinybėn, Vidudienis (eilėr.) 1948/10 sausis; Autorius : JULIJA ŠVABAITĖ
KALNUOS Tu gyvensi mano karalystėj Baltoje kaip sniegas pilyje. Pražydės džiaugsmu

19. KACETINĖ POEZIJA 1948/10 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
  Praėjusių metų vasaros gale Juozas Yluvis išleido autoriaus teisėmis kacetinės poezijos

Atžalynas, Hanau lietuvių vaidintojų kolektyvas, š. m. vasario l d. Hanau lietuvių stovykloje pastatė

21. KULTŪRINE NYKUMA LIETUVOJE 1948/12 kovas; Autorius : J. ŽALTVYKSTIS
(1944—1946 METAI VILNIUJE) „Tikiuosi bent šita nuogų faktų medžiaga prisidėti prie bendro

22. KAZIO BRADŪNO POEMA „MARAS“ 1948/14 gegužė; Autorius : L. Miškinas
  K a z y s  B r a d ū n a s. Maras. Poema. Rankraščio teisėmis. Atspausta 1947 mt.

23. Kultūros naujienos 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : red.
* Rugpjūčio mėnesyje Augsburge susiorganizavo Lietuvių Literatūrinis Kabaretas, kurio sąstatą sudaro

24. KNUT HAMSUNO ATSTŪMIMAS 1948/19 spalis; Autorius : K.
1945 m. pradžioje norvegų studentai vyko į vienišą dvarą, kuriame susikrimtęs ir atsiskyręs nuo

25. Kultūros naujienos 1948/19 spalis; Autorius : red.
* Rugsėjo vienuoliktą dieną Augsburge mirė lietuvių dramaturgijos pionierius, Lietuvių Rašytojų

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai