Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1978 Letter: L
Categories 1978
1 sausis (13), 10 gruodis (17), 2 vasaris (8), 3 kovas (16), 4 balandis (18), 5 gegužė (19), 6 birželis (17), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (18), 9 lapkritis (20)
 

1. L. K. B. KRONIKOS III TOMAS 1978/4 balandis; Autorius : L. Ramelis
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. III tomas, apimantis 16-22 numerius. Viršelis ir iliustracijos dail.

2. LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMO DARBAI 1978/5 gegužė; Autorius : J. G.
Lituanistikos institutas įsteigtas Chicagoje 1951 m. vasario 17. Tačiau užtruko, kol jis įsitvirtino ir

3. LIETUVIŠKOJI MONOGRAFIJA APIE ADOMĄ GALDIKĄ 1978/6 birželis; Autorius : Stasys Goštautas
ADOMAS GALDIKAS. Redagavo dr. Juozas Girnius. Teksto autoriai: M. Galdikienė, L. Andriekus, V. Vizgirda ir

4. LYRIZMO KELIU 1978/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Visvydas
Kai paimu į rankas bet kurį Leonardo Andriekaus poezijos rinkinį, visuomet pagalvoju apie grafikos ir

5. LIETUVIAI TARP AMERIKOS TAUTINIŲ GRUPIŲ 1978/7 rugsėjis; Autorius : J. G.
Ethnic Information Sources of the United States. Edited by PAUL WASSER-MAN and JEAN MORGAN. Gale Research

6. Laiškai redakcijai 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Šmulkščio knygos apie Marksą klausimu Autoriaus laiškas redakcijaiGerb. Aidų Redaktoriau:Recenzuodamas

7. LIETUVA UKRAINIEČIŲ ŠALTINIUOSE 1978/9 lapkritis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas
Monumentą Ucrainae Historica, tom. I-XII (1075-1839). Collegit METROPOLITĄ ANDREAS ŠEPTYCKYJ, edidit

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai