Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961 Letter: L
Categories 1961
1 sausis (25), 10 gruodis (21), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (24), 5 gegužė (18), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (26), 9 lapkritis (22)
 

1. LIETUVIŠKOMIS AKTUALIJOMIS 1961/1 sausis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Mūsų tautinės spaudos bendradarbių tinklas toks nedidelis, kad kiekviena nauja pavardė ar pravardė jau

2. LIETUVIŲ KALBA GARDINE, SVYRIUOSE IR TUKUME 1961/3 kovas; Autorius : Jonas Matusas
ILietuvos istorikas, lenkiškų, rusiškų ir vokiškų veikalų neigiamai nuteiktas apie Lietuvos senovę,

3. LIETUVIŲ KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI 1961/4 balandis; Autorius : P. Jonikas
L. Dambriūnas, LIETUVOS KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI. Bostonas, Lietuvių Enciklopedijos Leidykla (1960)

4. LAIMĖJIMAI LIETUVIŲ TAUTAI? 1961/4 balandis; Autorius : Juozas Kojelis
1960.XI.12 d. "Drauge" Alg. Gust. pranešė, kad rašytoja Alė Rūta įtraukta į Hollywoodo tarptautinių

5. LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 1961/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Jakubėnas
Dainų šventės organizacinis komitetas. Pirmoj eilėj iš kairės: V. Radžius, prel. I. Albavičius, T.

6. LIETUVOS VADAVIMO KELIUS BESVARSTANT 1961/9 lapkritis; Autorius : A. Plukas
Visi padorūs lietuviai pasisako už Lietuvos išvadavimą iš sovietų jungo. Tačiau šis bendras

7. L. K. MOKSLO AKADEMIJOS PENKTASIS SUVAŽIAVIMAS IŠ PERSPEKTYVOS 1961/10 gruodis; Autorius : J. Grinius
Laisvųjų lietuvių, ypač Amerikos lietuvių gyvenime, 1951 metais istorikas turės pažymėti du pirmos

8. LEIDĖJŲ ŽODIS 1961/10 gruodis; Autorius : Red.
Maždaug sykiu su šiuo "Aidų" numeriu skaitytojai gaus administracijos laišką, kviečiantį pratęsti

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai