Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969 Letter: L
Categories 1969
1 sausis (19), 10 gruodis (22), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (22), 5 gegužė (15), 6 birželis (18), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (18), 9 lapkritis (17)
 

1. LIETUVIŲ DAILĖ ENCIKLOPEDIJOS XV TOME 1969/1 sausis; Autorius : V. Vizgirda
Lietuvių Enciklopedija, kaip "vargo mokykla", yra sukurta leidėjo, redaktorių ir niekieno niekad

2. LITERATŪRA TOTALITARINĖJ VALSTYBĖJ — RYTŲ VOKIETIJOS PAVYZDYS 1969/2 vasaris; Autorius : Rimvydas Šliažas
Geras meno kūrinys, kuris pagrįstas menininko išgyventa ir nemeluotai atvaizduota tikrove, nėra saistomas

3. LAIŠKAS IŠ KALIFORNIJOS AR JIE KURIA TOBULESNĘ ATEITĮ? 1969/3 kovas; Autorius : Pr. Visvydas
Atsitiktinai pamačiau dokumentinį filmą apie dabartinį gyvenimą Etiopijoj. Sostinėje Adis Abe-boje,

4. LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO JUBILIEJINĖ PARODA 1969/4 balandis; Autorius : Viktoras Vizgirda
Lietuvių Dailės Instituto šių metų vasario 15-23 Čiurlionio galerijoj Čikagoj surengtoji jubiliejinė

5. LAIŠKAS REDAKCIJAI Dėl dail. A. Galdiko interview 1969/4 balandis; Autorius : Vincas Dovydaitis
Ryšium su dailininko Adomo Galdiko 75 metų sukaktuvėmis "Aidų" žurnalo redaktorius (1968 m. Nr. 8)

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai