Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 Letter: L
Categories 1951
1 sausis (24), 10 gruodis (26), 2 vasaris (20), 3 kovas (22), 4 balandis (27), 5 gegužė (23), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (22), 9 lapkritis (22)
 

1. LENKIJA BE LAISVĖS 1951/1 sausis; Autorius : B. S.
Katalikų ir protestantų dvasininkų persekiojimas, akcija prieš britų ir amerikiečių komersantus ir

2. LIETUVIŠKĄJĮ SMUIKO KONCERTĄ NAGRINĖJANT 1951/3 kovas; Autorius : Izidorius Vasiliūnas
Muzikiniai straipsniai mūsų spaudoje sudaro gana sunkią problemą. Jei juos rašoma labai populiariai,

3. LITERATŪRINIAI KONKURSAI 1951/4 balandis; Autorius : Julius Banaitis
Turbūt nuolatinių kalbų apie sunkią mūsų literatūros padėtį sugraudinti, Chicagos Lietuvių

4. LIETUVYBĖ IR AMERIKONIZMAS 1951/4 balandis; Autorius : Skandinavas
Clevelando ateitininkų klubo studijų sekcija savo trijuose paskutiniuose posėdžiuose nagrinėjo Juozo

5. LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS 25 M. JUBILIEJUS 1951/6 birželis; Autorius : V. Gidžiūnas, O.T.M.
1951 metai lietuvių tautai yra dvigubo jubiliejaus metai; šiemet sukanka 700 metų nuo pirmojo Lietuvos

6. LOUIS DE BROGLIE 1951/7 rugsėjis; Autorius : B. S.
Louis de Broglie yra prancūzų Akademijos narys ir Mokslų Akademijos sekretorius, Nobelio premijos

7. LAIŠKAS REDAKCIJAI KULTŪROS FONDO KLAUSIMU 1951/7 rugsėjis; Autorius : P. V. Raulinaitis
Malonėkite patalpinti jūsų laikraščio artimiausiam numeryje šį mano laišką. 1951 metų No. 3(38)

8. LENGVA NUSIVILTI MAŽA TAUTA 1951/8 spalis; Autorius : Juozas Alaušius
Skolinu šiam straipsniui antraštę iš pokalbio su vienu mūsų kultūros darbininku, kurio vardas

9. LOUIS JOUVET ATMINIMUI 1951/9 lapkritis; Autorius : A. Landsbergis
Autoriaus mirtimi sunkiau įtikėti negu kurio kito žmogaus. Ir vistik Louis Jouvet mirė šių metų

10. LITUANISTIKOS INSTITUTAS 1951/10 gruodis; Autorius : Ben. Babrauskas
Lietuvių Profesorių Dr-ja prieš gerą pusmetį paskelbė sumanymą steigti JAV-bėse Lituanistikos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai