Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1957 Letter: L
Categories 1957
1 sausis (24), 10 gruodis (20), 2 vasaris (19), 3 kovas (24), 4 balandis (17), 5 gegužė (22), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (19), 9 lapkritis (13)
 

1. LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 1957/1 sausis; Autorius : J. V.
Vladas Ramojus: LENKTYNĖS SU ŠĖTONU. Karo nuotykiai, 292 psl. Išleido Liet. Knygos Klubas 1956 metais

2. LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 1957/6 birželis; Autorius : L. Dambriūnas
"ZYKA LITEVVGKI EGO, tom III, nauka o formach, 377 psl. Išleista Varšuvoj 1956. Jan Otrębski: 

3. LIETUVOS ISTORIJA 1957/7 rugsėjis; Autorius : V. Trumpa
Dr. V. Daugirdaitė-Sruogiene: LIETUVOS ISTORIJA. Išleido Tėvynės Mylėtojų Draugija. Chicago, 1956, 947

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai