Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1984 Letter: L
Categories 1984
1984 m. 1 sausis-vasaris (21), 1984 m. 2 kovas-balandis (23), 1984 m. 3 gegužė-birželis (21), 1984 m. 4 liepa-rugpjūtis (21), 1984 m. 5 rugsėjis-spalis (22), 1984 m. 6 lapkritis-gruodis (25)
 

1. LIETUVIŲ RELIGINĖ POEZIJA 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : A. Tyruolis
Šiuo pavadinimu knygų serija "Krikščionis gyvenime" išleido (paties autoriaus lėšomis) Vlado Kulboko

2. LKM AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : J. Jakštas
Nepriklausomoje Lietuvoje sėkmingai veikusi LKM Akademija, atsikūrusi 1955 m., tęsia veiklą išeivijoje

3. LIANŲ LIEPSNOS 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Stasys Goštautas
Povilas Gaučys: LIANŲ LIEPSNOS. Brazilų naujosios poezijos antologija. Sudarė ir išvertė Povilas

4. LYRIKA IR ASTRONOMIJA 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Aug. Raginis
Aleksandras Radžius iš kitų mūsų poetų išsiskiria astronomine tema. Tai liudija ir patsai jo knygos

5. LITUANUS TRYS DEŠIMTMEČIAI 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Antanas Dundzila
Jau seniai nutilo mūsų studentijos organizuoto veikimo aidai, ypač klestėję Vokietijos lagerių gyvenimo

6. LIETUVIAI RYTŲ EUROPOS POEZIJOS RINKTINĖJE 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Spec.
Emery George (ed.): CONTEMPORARY EAST EUROPEAN POETRY. Ann Arbor, Ardis, 1983. Dvylika lietuvių poetų

7. LIETUVIŲ LITERATŪRINĖS KRITIKOS SVETUR APŽVALGA 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : A. Vaičiulaitis
Vlado Kulboko pagrindinis pašaukimas yra lietuvių kalba, tautosaka, literatūra ir kritika. Lietuvių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai