Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1988 Letter: L
Categories 1988
1 nr. (22), 2 nr. (21), 3 nr. (22), 4 nr. (23)
 

1. LIETUVIAI IŠEIVIAI PARYŽIUJE ŽELMENS DRAUGIJA1886 - 1914 1988/1 nr.; Autorius : DAVYDAS FAINHAUZAS
Emigracijoje veikusi lietuvių Želmens Draugija atsirado dviejų epochų riboje: ginkluotų sukilimų ir

2. LIETUVIŠKOJI ČIKAGOS VARDO ISTORIJA 1988/2 nr.; Autorius : P. JONIKAS
Svetimojo vietovardžio prisitaikymas prie lietuvių kalbos morfologinės sandaros Lietuviams, panašiai

3. LIETUVIAI GYDYTOJAI AMERIKOJE XX ŠIMTMETYJE (1912 - 1922) 1988/3 nr.; Autorius : MILDA BUDRYS, M.D.
Devynioliktame šimtmetyje Europoje medicinos srityje buvo padaryta didelė pažanga. Prancūzų mokslininkas

4. LIETUVIAI GYDYTOJAI AMERIKOJE XX ŠIMTMETYJE (1912 - 1922) 1988/4 nr.; Autorius : MILDA BUDRYS, M.D.
Dr. Ignas Enoch Klimas (1889 - 1937) gimė Jėzno valsč. Baigė Jėzno dviklasę mokyklą, brolio Alekso

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai