Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1990 Letter: L
Categories 1990
1 (27), 2 (33), 3 (26), 4 (27)
 

1. LIETUVA VIDURIO EUROPOS KONTEKSTE 1990/2; Autorius : J. Liepinis
Literatūros ir Meno savaitraštis 1988 - 1989 metais pergyveno kokybinę transformaciją — tapo ne tik

2. LIETUVIŲ FONDO METINIS SUVAŽIAVIMAS 1990/2; Autorius : J. Žygas
Kasmet rengiamas fondo suvažiavimas, kuriame nariai supažindinami su jo veikla. Apžvelgiami atlikti darbai

3. LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS ČIKAGOJE 1990/4; Autorius : Algirdas Tupčiauskas
Čikagoje, Gage parko rajone, netoli nuo skrodžiančio visą didmiestį Western Bulvaro, šiek tiekį rytus

4. LIETUVOS TREMTINIŲ SĄJUNGA 1990/4; Autorius : Balys Gajauskas
Politinių kalinių Sovietų Sąjungoje iš Lietuvos statutas ypatingas: jie atlikdavo bausmes tremtyje ir po

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai