Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1972 Letter: L
Categories 1972
1 sausis -vasaris (25), 3 kovas (22), 4 geguze (17), 5 birzelis (21), 6 rugsejis (17), 7 spalis (19), 8 lapkritis (20), 9 gruodis (25), balandis (15)
 

1. Lietuva ir žydai istorijos šviesoje 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : IVINSKIS ZENONAS
IV. Žydų vaidmuo nepriklausomoje Lietuvoje(Tęsinys iš praeito numerio) Iš pat pradžios reikia

2. LIETUVOS IR VATIKANO DIPLOMATINIAI SANTYKIAI 1918 - 1940 1972/6 rugsejis; Autorius : VIKTORAS PAVALKIS
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1918 m., jos gyventojų didelė didžiuma priklausė katalikų Bažnyčiai.

3. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA 1972/9 gruodis; Autorius : STASYS YLA
50 metų sukakties progaPaskaita skaityta LKMA 50 sukakties minėjime New Yorke 1972.IV.30. Minėjimą

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai