Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas L

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Lietuvos aušrine istoriografija pagal Maironį ir Pietarį 1971/7 rugsejis; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
2., Apie mūsų tautinį atgimimą, prasidėjusį su "Aušros" pasirodymu (1883), nemaža rašoma istorijos

2. Lietuvos dailė 1971/8 spalis; Autorius : Red.
J.

3. LIŪNE SUTEMA Badmetis (eilėraštis) 1972/3 kovas; Autorius : SUTEMA LIŪNE
BADMETISJuodos dėmės ant vaisių —Amarasropoja sodais — bus tuščios pintinėsir išdžiūvus burna

4. Lygumų medžiai 1973/4 balandis; Autorius : ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS
Plačių lygumų beribėje džiaugsmo nėra.Yra tik vienatvė.Taip pat ir medžiai yra vienišiir auga nuo

5. Lietuvių architektų darbai 1973/5 geguze; Autorius : Red.
Dr. Stasys Kudokas: Clevelando Nepaliaujamos Pagalbos Motinos bažnyčia, mokykla ir kt. pastatai

6. LIKIMO PAKIRSTAS TALENTAS — ALEKSANDRAS PILSUDSKIS (1836-1866) 1974/5 geguze; Autorius : POVILAS RĖKLAITIS
Jokiame biografijų rinkinyje: nei lietuvių, nei lenkų enciklopedijose, nei Thieme-Becker

7. LESINTOJAS IR KARVELIS 1974/5 geguze; Autorius : Petras Melnikas
Senam Kizeikai beriant trupinius karveliui, šone ant kito suolo sučežėjo kito pensininko laikraštis, o

8. LIETUVĖ MOTINA 1975/5 geguze; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
LIETUVĖ MOTINA KAIMIETĖ GYVENIMO SAULĖLEIDY. NEBAIGĖ MOKSLŲ, BET BRANGINO ŠVIESĄ — IŠLEIDO VAIKUS

9. Leonardo Andriekaus poezija 1974/7 rugsejis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
(Jo šešiasdešimtųjų metinių proga)Skaityta Kennebunkporte rugpiūčio 24 literatūros vakare,

10. LAIKAS ČIURLIONIO TAPYBOJE 1975/8 spalis; Autorius : ALEKSIS RANNIT
Yale University Laikas, analizuojant Čiurlionio kūrybą, gali reikšti įvairias interpretacijas. Tarp jų

11. LIETUVIŲ DAILĖS VINGIAI DABARTIES LIETUVOJE 1979/8 spalis; Autorius : VIKTORAS VIZGIRDA
Dail. V. Vizgirda kelionių metu Lietuvoje turėjo progos artimiau susipažinti su tenykščių dailininkų

12. LITERATŪROS PARAŠTĖ 1948/10 sausis; Autorius : L. M.
1. VAINIKUOTA NESĄMONĖ   Prieš kurį laiką Miunchene išeinančiame „Naujajame Gyvenime“

13. LITERATŪROS PARAŠTĖ 1948/11 vasaris; Autorius : S. L.
1. LITERATŪRA IR MEDICINA Paskutinių dienų mūsų literatūros gyvenime teko pastebėti gana keistą

14. LAUREATŲ AKIVAIZDOJ 1948/13 balandis; Autorius : J. B E Z.
Pranešimas literatūrinėje Šventėje 1948. 2. 15. įteikiant premijas. I.Šį vakarą mintis krypsta į

15. LITERATŪROS PARAŠTĖ 1948/13 balandis; Autorius : L. M.
PASTABOS APIE MŪSŲ DAILIĄJĄ PROZĄŠiandien jau drąsiai būtų galima pavadinti nuobodžiu kiekvieną,

16. Likimas 1948/14 gegužė; Autorius : JULIUS SLOVACKIS
Jau jokie smūgiai palaužti, užburtiManęs negali. Turiu aiškų kelią:Mano kelias — gyventi, kentėti

17. LIETUS ANT PINIJŲ 1948/15 birželis; Autorius : GABRIELE D'ANNUNZIO 1863—1938
Nuotraukoje: T.Zikaras. Kompozicija Klausyki: Pamiškėje ne žmonės, ne jų tai žodžiai — nauja

18. Lietuviai dailininkai vokiečių meno žurnaluos 1948/19 spalis; Autorius : red.
Vienas iš žymiausių vokiečių meno žurnalų „Das Kunstwerk“, pernai paskelbęs straipsnį apie M.

19. LITERATŪROS PREMIJŲ ĮTEIKIMO PARAŠTĖJE 1949/22 balandis; Autorius : J. Grinius
Gražu, kai tęsiamos nepriklausomybės laikų tradicijos net tada, kai vis labiau pradedame išsisklaidyti

20. LIETUVA BR. ADOLFO REGĖJIMUOSE 1976/8 spalis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
K a r a l i a u s M i n d a u g o l a i k a iJei ateitų mūsų Tėvas, Atplasnotų ir

21. LIN-YUTANGUI 1976/10 gruodis; Autorius : PRANAS DOM. GIRDŽIUS
(Atsiskyrimo proga) Rytietis. 20 a. vidurio didžiausias kinų rašytojas irmokslininkas. Ruošdamasis

22. LEMUELIO IŠPAŽINTIS 1977/4 balandis; Autorius : O. V. MILAŠIUS
O. V. MILAŠIUS1877.V.29 —1939. II. 2  ŽMOGUS Nubėgtą kelią išmatavęs, aš, kirvarpa po grindim,

23. LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO PARODA FREIBURGE 1949/24 rugsėjis; Autorius : Algirdas Vambra
Jau kuris laikas kaip lietuviškąją meno kritiką kankina neatsakingas superlatyvizmas. Viskas vertinama

24. LIETUVIAMS RAŠYTOJAMS TREMTYJE 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Juozas Kėkštas
(Atviras laiškas)Kai kurie recenzentai, minėdami mano praeitąjį gyvenimo kelią, nepamiršta visuomenei

25. Lietuvių kompozitoriai per vokiečių radiją 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Žinomas mūsų smuikininkas Iz. Vasyliūnas, prieš išvykdamas iš Europos ir kurį laiką gyvendamas

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai