Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1962 Letter: M
Categories 1962
1 sausis (28), 10 gruodis (24), 2 vasaris (21), 3 kovas (25), 4 balandis (27), 5 gegužė (26), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (27), 9 lapkritis (22)
 

1. MAIRONIO LIKIMO PARAŠTĖJE 1962/7 rugsėjis; Autorius : A. NYKA NILIŪNAS
Maironis apaštališko protonotaro drabužiuose savo bute Kaune — 1931. VI. 19.Maironį su tauta jungė

2. MAIRONIS MANO KARTOS AKIMIS 1962/7 rugsėjis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
IRedaktorius pasiūlė man parašyti trumpą straipsnį: "Maironis mano kartos akimis". Imdamas žodį

3. MAIRONIS ISTORIKAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
Maironį kaip poetą žino visa lietuvių tauta. Kaip neeilinį teologą jį gerai pažįsta kunigai, ypač

4. MAIRONIO VASAROS BERNOTUOSE 1906-1914 tarpe 1962/7 rugsėjis; Autorius : JULIJA LIPČIŪTĖ - GEČIENE
Iš Maironio seserėčios atsiminimųMaironio tėviškė Pasandravys-Bernotai buvo gražioje vietoje. Per tų

5. MAIRONIS REKTORIUS IR MOKYTOJAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
Septynerius metus Maironis buvo mūsų rektorius ir šešerius — mokytojas. Tai, rodos, gražus laikas, jį

6. MAIRONIANA Tremtyje —1945 -1949 metų 1962/7 rugsėjis; Autorius : ALEKSANDRAS RUŽANIEC-RUŽANCOVAS
"Aidų" žurnalui parengta bibliografija Maironio poezija anais sunkiais DP stovyklų gyvenimo laikais

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai