Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1982 Letter: M
Categories 1982
1 sausis-vasaris (23), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (20), 4 liepa-rugpjūtis (29), 5 rugsėjis-spalis (27), 6 lapkritis-gruodis (19)
 

1. MŪSŲ BUITYJE 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Lietuviškų parapijų metais šiuos metus paskelbė, vadovaujant vysk. V. Brizgiui, JAV Lietuvių

2. MŪSŲ BUITYJE 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
—    Šimtmetis nuo rašytojo Vienuolio (Antano Žukausko) gimimo suėjo balandžio 7 d., o

3. MŪSŲ BUITYJE 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
—    Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (LJS) kongresas įvyks 1983 m.

4. MŪSŲ BUITYJE 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
—    Arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos byla, užsitęsusi 29 metus, baigta

5. MŪSŲ BUITYJE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
—    Šv. Kazimiero seserys šiemet mini savo kongregacijos 75 metų įsteigimo jubiliejų.

6. MŪSŲ BUITYJE 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
—    Balfo direktorių metinis suvažiavimas įvyko spalio 7 - 10 d. St. Peters-burge.

7. MADALENOS BIRUTĖS STANKŪNIENĖS PARODA 1982/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Saulė Jautokaitė
Šių metų rugsėjo 28 — spalio 17d "Galerijoje", 744 N. WelL St.,Chi-cagoje, vyko dailininkės Madalenos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai