Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1990 Letter: M
Categories 1990
1 (27), 2 (33), 3 (26), 4 (27)
 

1. MŪSŲ BUITYJE 1990/1; Autorius : Red.
—    Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo tradicinė šventė — vasario 16-oji — šįmet pirmą

2. MILOŠAS APIE LIETUVĄ IR LENKIJĄ 1990/1; Autorius : J. Žemkalnis
Viena didžiųjų Amerikos leidyklų Harcourt - Brace - Jovanovich 1987 m. išleido knygą, ant kurios

3. MŪSŲ BUITYJE 1990/2; Autorius : Red.
—    Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis JAV Senato uženio reikalų komiteto rekomenduojamas

4. MEILĖS ELIKSYRAS — PASIGĖRĖTINAS OPEROS PASTATYMAS 1990/3; Autorius : Juozas Žygas
Čikagos lietuvių opera savo veiklos 34-uosius metus paminėjo Geatano Donizetti dviejų veiksmų Meilės

5. MŪSŲ BUITYJE 1990/3; Autorius : Red.
—    Popiežius Jonas Paulius II liepos 1 dieną aplankė Šv. Kazimiero kolegiją Romoje ir

6. MINDAUGO PILIS PUTNAME 1990/4; Autorius : Juozas Kriaučiūnas
Putname, Connecticuto valstijoje, besilanką lietuviai, tiek gyveną šiame kontinente, tiek atvykę iš

7. MŪSŲ BUITYJE 1990/4; Autorius : Red.
— Vytautas Landsbergis, Lietuvos respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas, gruodžio 7 - 9 d lankėsi

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai