Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1972 Letter: M
Categories 1972
1 sausis -vasaris (25), 3 kovas (22), 4 geguze (17), 5 birzelis (21), 6 rugsejis (17), 7 spalis (19), 8 lapkritis (20), 9 gruodis (25), balandis (15)
 

1. Mūsų buityje 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
— Lietuvių fondas savo 1971 m. pel­no paskyrė 40,025 dol., iš kurių 19,775 dol. paskirta lietuviškam

2. Mūsų buityje 1972/3 kovas; Autorius : Red.
Vasario 16 minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai kalbėtojai: New Yorke — dr.

3. MOTERIS BAŽNYČIOJE 1972/balandis; Autorius : A. Rubikas
Oficialūs tekstaiPraėjusių metų pabaigoje Zūriche. Šveicarijoje, įvyko studijinis susirinkimas tema:

4. Mūsų buityje 1972/balandis; Autorius : Red.
Knygų leidėjas Jonas Karvelis "Naujienose" (IV.6) paskelbė tokį laišką, vertą mūsų institucijų

5. Mūsų buityje 1972/4 geguze; Autorius : Red.
— Per viso pasaulio spaudą nuaidėjusi Lietuvos 17.000 tikinčiųjų peticija dėl religinio

6. Mūsų buityje 1972/5 birzelis; Autorius : Red.
— Gegužės 21 amerikiečių radijas ir televizija pranešė, ką kitą dieną viso pasaulio

7. Mūsų buityje 1972/6 rugsejis; Autorius : Red.
Romas Kalanta. Iš amerikiečių "Time" (VII.31) paskelbtos nuotraukos patyrėme jį buvus švelnų ir

8. Mūsų buityje 1972/7 spalis; Autorius : Red.
S u v a ž i a v i m a i. — Lietuvos Vyčių 59-sis metinis seimas Clevelande VIII.23-27 vyko "krizės"

9. MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1972/8 lapkritis; Autorius : Juozas Masilionis
Šeštoji JAV ir Kanados mokytojų, trečioji jaunimo ir antroji tautinių šokių kursų studijų savaitė,

10. Mūsų buityje 1972/8 lapkritis; Autorius : Red.
Vilniuje "aukščiausiasis teismas" IX.25-X.3 teisė 8 jaunuolius, dalyvavusius Kauno demonstracijose po Romo

11. MOMENTAS JĖGOMS SUGLAUDINTI 1972/9 gruodis; Autorius : Juozas Kojelis
Praėjusiuose JAV-bių prezidento rinkimuose Amerikos lietuviams nebuvo kito pasirinkimo, kaip balsuoti už

12. MIRĖ KONVERTITO ERNEST PSICHARI SESUO, RENANO ANŪKĖ 1972/9 gruodis; Autorius : Vytas V. Gaigalas
Šių metų rugpiūčio 15 mirė žymaus prancūzų filologo Jean Psichari duktė ir Renano anūkė Henriette

13. Mūsų buityje 1972/9 gruodis; Autorius : Red.
— VLIKO seimas posėdžiavo Cleve-lande X1.25 - 26. Išklausytos paskaitos dr. S. A. Bačkio apie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai