Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas M

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Marija Saulaitytė — Eilėraščiai 1971/1 sausis; Autorius : MARIJA SAULAITYTĖ
PRAĖJAI Bronziniai lapai, sidabrinės šaknys. Apokalipsės medžiai nušvinta skaidriai įprasmintu

2. MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS 1971/9 lapkritis; Autorius : JONAS GRINIUS
Juozo Grušo dramaturgija Paskaita, skaityta Lietuviškųjų studijų savaitėj Stuttgar-te 1971 liepos 18.

3. Mielas "Aidų" Skaitytojau-ja, 1971/10 gruodis; Autorius : Leonardas Andriekus
Malonu Jums priminti, kad kultūros žurnalas "Aida“ jau įžengė į 23-čius gyvavimo metus Amerikoje.

4. Mano šermukšnis (eilėraštis) 1972/3 kovas; Autorius : OBCARSKAS ČESLOVAS VALDEMARAS
Tai buvo prieš daug metų, tolimoje praeity.Buvau dar vaikas ir klaidžiojau po pavasario girias,ir atradau

5. MENO TAUTIŠKUMO KLAUSIMU 1973/3 kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga praeitų metų gruodžio 2 dvidešimtmečio sukaktuvių proga

6. Mūsų mokykla 1972/9 gruodis; Autorius : JONAS MIKELINSKAS
Mes tada turėjome iš eilės dvi lietuvių kalbos pamokas ir rašėme kontrolinį darbą. Nelabai man

7. MEDITACIJOS IR METAMORFOZĖ 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Vitalija Bogutaitė
Jeigu būčiau paženklintaINRI,ši kančiabūtų prasminga.Tačiau esube jokio ženklo.Nukelkite,kad

8. Meno reprodukcijos 1979/8 spalis; Autorius : Red.
V.Veiverytė

9. MANO GIMINĖS GIESMĖ 1979/10 gruodis; Autorius : Jonas Aistis
MANO GIMINĖS GIESMĖMano gimine,Kas tu esi?Iš kur tu atėjus?Kada ir kaip atkeliavus?Ar prategiuAtsargia ir

10. MŪSŲ LITERATŪRA TAUTOS TARNYBOJ 1948/12 kovas; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
l. Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenėstarnas ..Vaižgantas. Mūsų literatūra nuėjo ne tokį jau

11. MŪSŲ LITERATŪRINIAI KONKURSAI 1948/12 kovas; Autorius : V. R.
Literatūrinio konkurso tradicija buvo pas mus giliai įsišaknijusi ir gana smarkiai paplitusi. Prof.

12. MŪSŲ MUZIKINIO GYVENIMO RAIDA IR JOS ĮNAŠAS TARPTAUTINĖN MUZIKON 1948/14 gegužė; Autorius : IZIDORIUS VASYLIŪNAS
Ši tema yra nepaprastai plati. Pirmiausia laiko atžvilgiu galime ją gvildenti išeivijos laikotarpyje,

13. MAGIŠKASIS REALIZMAS 1948/14 gegužė; Autorius : red.
Šuolis į tai, kas nėra žemiška, kas yra aukščiau už ją, — štai ko reikalauja iš kūrybos mūsų

14. Mūsų literatūros kasdienybė keturi šimtai pirmaisiais metais po Mažvydo 1948/15 birželis; Autorius : ALFONSAS NYKA NILIŪNAS
Taip nėra žąslų, nėra saitų troškimams! Voratinkliai mūs niekad nepavergs. Jonas Kuosa

15. MAANUEL DE FALLA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Ma
Granadoje, ispanų-maurų poezijos sostinėje, prieš metus mirė vienas didžiųjų šio meto muzikų,

16. Mažosios Lietuvos liaudies dainos 1948/18 rugsėjis; Autorius : Red.
Aš*) atsisakiau savo močiutei, O aš nuo pusės jau vasarėlės. Jieškok, močiute, sau

17. Mažosios Lietuvos rašytojai ir raštai 1948/18 rugsėjis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
1. 1525 m. panaikinus kryžiuočių ordiną ir jo vietoje susikūrus pasaulietinei valstybei, naujajai

18. MOTINOS NAKTYS 1976/1 sausis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
MOTINOS NAKTYSTa pasaka, kurią šią naktį atiduodu, Nuo knygos neramiai akis vis keldama,Ta naktis, kur

19. MANO DIENŲ KARALIENEI 1949/23 birželis; Autorius : PAULIUS JURKUS
Dar niekad tavo akys - šiaurės ežerėliai -Pabudę nežvelgė džiaugsmingai į dangaus erdves, Jose

20. MENAS 1949/23 birželis; Autorius : P. Jurkus
Naujas skulptorius. - Mūsų plastinis menas ir šitose sunkiose sąlygose sugebėjo išsiauginti

21. MANH ATTANO BAROKAS 1977/3 kovas; Autorius : GUNARS SALINS
Neono atšvaitų vaivorykštės teliūškuoja gatvėse — plūstanti narkozė, sintetiška mėnulio sargyba

22. MEMUARAI 1948/21 gruodis; Autorius : L. M.
L I T E R A T Ū R O S    P A R A Š T Ė Memuarinė literatūra pasaulinėje knygų

23. MANO GIMTINĖS ISTORIJA 1949/26 gruodis; Autorius : STASYS YLA
Žmogus priėjo kalno papėdę, sustojo ir valandėlę galvojo — kopti ar daryti užuolanką. Dar kartą

24. MARIJA PEČKAUSKAITĖ 1977/9 lapkritis; Autorius : ONA PENKAUSKAITĖ
Marijos Pečkauskaitės 100 metų gimimo sukaktis buvo trumpai prisiminta išeivių spaudoje, paminėta ir

25. MENAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Taut. Ansamblio koncertai Liet. Tautinis Ansamblis savo ga-strolinėj kelionėj aplankė net kai kurias

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai